Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Güzel kardesim, sana ben sorularla Islamiyetten cevap verim:

 

Nisab miktarý ne kadardýr. Hanefi ve Þafii mezhebine göre kadýnýn zinet olarak kullandýðý altýnlara zekat düþer mi?

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

 

Nisab mikarýný bulduklarý takdirde altýn ve gümüþ zekata tabidir. Altýnýn nisabý 20 miskaldýr. (80, 18 gr.) Buna göre nisab miktarýný bulan altýnýn kýrkta birini zekat olarak vermek gerekir.

 

Gmüþün nisabý ise 200 dirhemdir. (561 gr.) Nisab miktarý gümüþe sahip olan kiþinin de bunun kýrkta birini zekat olarak vermesi gerekir. Bu anlatýlanlar, takýlar dýþýndaki altýn ve gümüþlerle ilgili hükümlerdir.

 

Kadýnlarýn aþýrýya kaçmayacak miktarda takýlarý zekata tabi deðildir. Kadýnýn 200 miskali (818 gr.) aþmayan miktardaki takýlarý, aþýrý miktarda sayýlmadýðý için zekattan muaftýr.

 

Hanefi mezhebine göre ise kadýnýn altýn takýlarý 20 miskalden (80, 18 gr.) fazla olursa zekata tabi olur.

 

Kiþi her bir nisab miktarýndan az olan altýný ile gümüþünü, nisabý tamamlamak için bir birine eklemek mecburiyetinde deðildir. Mesela bir kiþinin 10 miskal (40, 9 gr.) altýný ile 100 dirhem (280,5 gr) gümüþü varsa bu ikisinin toplamý nisaba ulaþsa bile bu kiþi zekat vermekle yükümlü olmaz. Bu hüküm Þafii mezhebine göredir.

 

Þafii mezhebi dýþýndaki diðer mezheplere göre her biri nisab miktarýndan az olan ama ikisinin toplamý nisaba ulaþacak miktarda altýn ve gümüþe sahip bulunan bir kiþi bu altýnlarý ile gümüþünün toplamýndan kýrkta birini zekat olarak verir. Nisab mikarýný bulduklarý takdirde altýn ve gümüþ zekata tabidir. Altýnýn nisabý 20 miskaldýr. (80, 18 gr.) Buna göre nisab miktarýný bulan altýnýn kýrkta birini zekat olarak vermek gerekir.

 

Kadýnlarýn aþýrýya kaçmayacak miktarda takýlarý zekata tabi deðildir. Kadýnýn 200 miskali (818 gr.) aþmayan miktardaki takýlarý, aþýrý miktarda sayýlmadýðý için zekattan muaftýr.

 

Hanefi mezhebine göre kadýnýn altýn takýlarý 20 miskalden (80, 18 gr.) fazla olursa zekata tabi olur.

 

Kiþi her bir nisab miktarýndan az olan altýný ile gümüþünü, nisabý tamamlamak için bir birine eklemek mecburiyetinde deðildir. Mesela bir kiþinin 10 miskal (40, 9 gr.) altýný ile 100 dirhem (280,5 gr) gümüþü varsa bu ikisinin toplamý nisaba ulaþsa bile bu kiþi zekat vermekle yükümlü olmaz.

 

Þafii mezhebi dýþýndaki diðer mezheplere göre her biri nisab miktarýndan az olan ama ikisinin toplamý nisaba ulaþacak miktarda altýn ve gümüþe sahip bulunan bir kiþi bu altýnlarý ile gümüþünün toplamýndan kýrkta birini zekat olarak verir.

 

Büyük Þafii Ýlmihali Mehmet Keskin

 

 

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...