Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Soru:

Kadýn sesi dinlemek caiz midir? Dinlediðimiz müziðin türüne göre cevaz deðiþir mi? (Örnek: tasavvuf musikisine eþlik eden bir kadýn sesi veya ilahi söyleyen bir kadýn sesi gibi)

 

Cevap:

Peygamberimizin zamanýnda mescidde ve baþka yerlerde kadýnlar, erkeklerin yanýnda konuþurlardý. O (s.a.) hicret ederken kadýnlar ve çocuklar musiki eþliðinde karþýlama yapmýþlardý. Bayram günlerinde Hz. Peygamber'in evinde ve onun yanýnda genç kýzlar, Hz. Aiþe'ye sesli ve tefli müzik dinletmiþlerdi. Kadýnýn sesinin ve musikinin haram olduðuna dair sahih ve kesin bir delil (dinî açýklama) yoktur. Kadýn olsun erkek olsun müzik icra ettiðinde bunu dinleyenler kendilerine bakmalýdýrlar; kötü, olumsuz bir etkilenme bulunmadýkça dinlemelerinde sakýnca yoktur.

 

Kaynak : Hayrettin Karaman

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...