Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sorularlaislamiyet'de bulamadim sorunun cevabini, ama bende duymusdum böyle oldugunu. Dogru mu bilmiyorum, dogruysa yazik millet, hayatda bilmeden 30 defa evleniyor desene. Ama niyet etmeden gecerli olurmu ki? Bi kere insanlari imam nikahi pek ilgilendirmiyor anlasilan, dogru olsa bile bisey kaybetmiyorlar.
Link to comment
Share on other sites

Sorularlaislamiyet'de bulamadim sorunun cevabini

 

Nur Efsan, sanirim görmedin ama olur insanlik hali;) Cevabi var sorularlaislamiyet´de:

 

Aynen söyle:

 

Deðerli Kardeþimiz;

 

 

Alimlere göre, bu durum þaka ile bir muamele yapana benzer. Hadiste þöyle buyurulmuþtur: “Üç þeyin ciddisi de ciddi, þakasý da ciddidir. Nikah, talak ve cayabilir boþamada eþine dönme.” Mesela, bir kimse, þakadan veya rol gereði, iki þahit yanýnda evlense, gerçekten evlenmiþ olur.

 

 

 

Ancak bazý alimlere göre ise, bu -þakadan, oyun gereði- nikahlar geçerli olmaz. Ýlgili hadis, nikahýn ciddi bir iþ olduðuna dikkat çekmek için buyurulmuþtur.

 

 

 

Ýslami hassasiyeti olan kimselerin, dizide oynayasalar bile, bu gibi nikah merasimleri olan sahnelerde bulunmamalarý, hem de kadýn erkek mahremiyetine dikkat etmeleri gerekir. Eðer muhakkak olacaksa nikahýn þartlarý gerçekleþtirilmeden bu þekilde bir nikah sahnesi tertiplenebilir. Ýsimlerin deðiþik olmasý gibi...

 

 

Selam ve dua ile...

Sorularla Ýslamiyet Editör

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...