Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"örtünmeme bahaneleri ve cevaplar "

 

Örtünmek isterim ama ikna olmam lazým

 

"KURANDA KESÝN HÜKÜM VAR YETMEZMÝ ÝKNA OLMANA"

 

Örtünmem gerekiyor,ama geleceðimi düþünmek zorundayým

 

"GELECEK ÖLÜM ONU DÜÞÜNDÜNMÜ "

 

Allah (c.c) beni baþý açýk olarakta sever

 

"AMA GÜNAHKAR KULUM DER"

 

Kapalýyým,ama aliem okul için baþýmý açmamý istiyor

 

"AÝLEN SENÝ CEHENNEM ATEÞÝDEN KURTAMAYACAK"

 

Fazla açýk olmadýðým için günah olduðuu zanetmiyorum

 

"GÖRÜNEN HER TEL ZÝNE AZMI ACABA "

 

Genç yaþtada kapanmak olmazký,yaþlanýnca inþAllah

 

"YAÞAYACAÐIN GARANTÝ MÝ YA YARIN ÖLÜRSEN"

 

Tekrar açýlýrým düþüncesiyle,kapanmýyorum

 

"HELE BÝ KAPAN ONU SONRA DÜÞÜNÜRSÜN"

 

Bazý özgürlüklerimin kýsýtlanacaðý düþüncesiyle kapanmak istemiyorum

 

"ALLAH'IN KARÞISINDA ÖZGÜR OLABÝLECEKMÝSÝN"

 

kapanmak önemli deðil önemli olan kalbin temizliði

 

"KALBÝN TEMÝZLÝÐÝ GÜNAHA ENGEL DEÐÝL"

 

evlenince kapanýrým"kzým evlenice kapanýr"

 

"EVLENECEÐÝN GARANTÝMÝ",

 

güzelliðimi sergilemek istedigimden dolayý kapanmamýþtým

 

"GÜZELLÝÐÝNÝ SADECE EÞÝNE SERGÝLESEN NE GÜZEL OLUR"

 

Kapanýrsam diðer dini vecibelerimi de yerine getirmek gerekecek

 

"EE BÝR YERDEN BAÞLAMAK LAZIM"

 

Dinden çýkmadýðýma göre baþýmý açmamda problem yok

 

"DÝNDEN ÇIKMADIN AMA GÜNAHKARSIN"

 

Baþörtü için henüz kendimi hazýr hissetmiyorum

 

"ÖLÜNCEMÝ HAZIR OLACAKSIN"

 

bu zamanda baþörtü olmazki hangi çaðda yaþýyoruz

 

"GÜNAHIN BU ZAMANI O ZAMANI YOK KURAN HER ÇAÐ ÝÇÝN ÝNDÝ"

 

Kýsmet bir bakarsýn kapanýrýz inþAllah

 

"ÝNÞALLAH AMA ACALE ET YAÞLANDIKTAN SONRA ÖLMEYECEÐÝNE DAÝR SENEDÝNMÝ VAR"

 

Önemli olan saç dýþýnda vucudun teþhir edilmemesi

 

"YANÝ GÜNAH SADECE VUCUDAMI VAR"

 

Denedim ama boðulacak gibi oluyorum

 

"AMA ÝTÝKAT GEREKÝYOR"

 

Evlenememe korkusu

 

"SAÇIN AÇIK DÝYE SENÝNLE EVLENEN ERKEKTEN NE BEKLERSÝN KÝ"

 

Lise ve üniversitedeki baþý açýk öðrencilere dinimi anlatacaðým için baþýmý açacaðým yani hizmet için

 

"KENDÝNE HÝZMET EDEMEYECEKSÝN"

 

Kapanmak içimden gelmiyor

 

"NEDEN GÜNAH ÝÞLEMEK HOÞUNAMI GÝDÝYO"

 

Baþörtülülerin yeterince örnek olmamalarý

 

"SEN ÖRTÜN VE ÖRNEK OL ONLARA"

 

Nefsime yenik düþtüðümden kapanamýyorum"

 

"NEFÝS ÞEYTANDIR SEN ÞEYTANA YENÝKSÝN GELECECEÐÝNÝ DÜÞÜN YENÝLME

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...