Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

cennet bedava cehennem parayla sizce hangisi arkadaþlar kolay

 

* Namaz kaç para?

 

*Abdest kaç para?

 

* Þehadet kaç para?

 

* Namuslu yaþamak kaç para?

 

* Kur’an okumak kaç para?

 

* Terbiyeli olmak kaç para?

 

* Þerefli yaþamak kaç para?

 

* Günahtan korunmak kaç para?

 

Bir de Cehennemin Fiyat Tarifesine Bakalým;

 

* Namussuzluk parayla

 

* Kumar parayla

 

* Ýçki parayla

 

*Zina parayla

 

* Þerefsizlik parayla

 

* |||||larýn hepsi parayla

 

* Cehenneme giden bütün yollar parayla...

 

Birileri parayla Cehennemi kucaklýyor da, bedava Cennet’e gelmiyor.

Hem Cehennem'e girmek için sadece para da yetmiyor baþka bi takým vasýflarýnýz da olsmasý lazým;

 

* Ýnkârcý olacaksýn.

 

*Kur’ân-ý Kerîm’i beðenmeyeceksin.

 

* Dinin emirlerine karþý geleceksin.

 

* Allah’ýn emirlerini yaþamaya deðer görmeyeceksin.

 

* Bu asýrda Kur’ân-ý Kerîm bizi idare edemez, diyeceksin.

 

* Ýçki, kumar, zina, hýrsýzlýk, hortumculuk günah deðil diyeceksin.

 

* Fâiz alýp-vereceksin.

 

*Rüþvet alýp-vereceksin.

 

* Yalan, dedi-kodu, gýybet, iftira, dalga, dubara ile sarmaþ dolaþ olacaksýn.

 

* |||||-helâl tanýmayacaksýn.

 

* Ýnsanlarý aldatacaksýn.

 

* Namaz, oruç, zekât gibi ibâdetlerin semtine bile uðramayacaksýn.

 

* Yetim malýný zimmetine geçireceksin.

 

* Eline geçen imkânlarý ve fýrsatlarý har vurup harman savuracaksýn; yani israf edeceksin.

 

* Kul hakkýný zimmetine geçireceksin. Bu hakla ahirete göçeceksin.

 

* Konuþtuðun zaman yalan söyliyeceksin. Vaad ettiðin zaman yerine getirmiyeceksin. Sana emanet edilene ihanet edeceksin.

 

* Karýnýn, kýzýnýn, oðlunun derbeder yaþantýsýna göz yumacaksýn.

 

* Menfaatin için mukaddesatýný ve mukaddeslerini satacaksýn.

 

* Kendin ve aile efradýn için Müslümanca yaþanacak bir ortam oluþturmayacaksýn.

 

* Neslin bozulmasýna zemin hazýrlayacaksýn.(özellikle bu madde birçoðumuzu ilgilendiriyor galiba)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...