Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

1.Yolda yürürken konuþmamak

2.Ezan okunurken hiç birþey yapmamak ve tekrar etmek

3.Her iþe besmele ile baþlamak

4.Cuma günü týrnak kesmek

5.Her Cuma sadaka vermek

6.Suyu üç yudumda içmek

7.Yatarken sað tarafýna yatmak

8Her þeyi giyerken saðdan giymek,çýkarýrken soldan çýkarmak

9.Evden her çýkýþta taze abdest almak.

10.Tuvalete ve banyoya sað ayakla girip,sol ayakla çýkmak

11.Hasta ve yaþlýlarý ziyaret etmek

12.Ýnsanlarý yüzüne karþý övmemek

13.Cuma günleri beyaz elbise giymek

14.Sofraya oturmadan elleri yýkamak

15.Sofraya iyice acýkmadan oturup,,doymadan kalkmak

16.Toplulukta gizli konuþmamak

17.Kapýya gelen çocuða birþey vermek

18.Hergün yüz tane ''Estaðfirullah'' demek

19.Gülsuyu kullanmak

20.Sofraya büyüklerden önce oturmamak

21.Güler yüzlü olmak,kusurlarý af ile karþýlamak

22.Sýla-ý rahim yapmak.

23. ilk verilen sözü tutmak

24.Selam vermek ve selam almak

25.Tane tane konuþmak ,anlaþýlmayan þeyi üç kez anlatmak

26.Misvak kullanmak

27.Kötülük yapana iyi muamele etmek

28.Gusülden sonra iki rekat namaz kýlmak

29.Tesbihat okumak

30.Bir iþ yaparken Efendimiz(S.A.V)in nasýl yaptýðýný düþünmek

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...