Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hz. Muhammed(S.A.V)in þakalarýndan...

 

 

 

***Bir gün Alemlerin Peygamberi , Ýki Cihan Güneþi Efendimiz, Hz Ali(ra) ile beraber hurma yiyordur.Hz Ali(ra) yediði hurmalarýn çekirdeklerini Peygamber Efendimiz(sav) ýn önüne koyar.Hurmalar bittiðinde edeb ile Peygamber efendimize seslenir;

 

--Ey Allah’ýn Rasulü, ne kadar hurma yediniz..

 

Peygamber Efendimiz(sav) cevaplar;

 

--Eðer hurma çekirdeklerine bakacak olursak sen hurmalarý çekirdekleriyle beraber yemiþsin.Çünkü önün bomboþ..

 

 

 

***Yine bir Gün Peygamber Efendimiz(sav) in huzuruna yaþlý, giyimi kuþamý yerinde olmayan bir kadýn gelir.Ve der;

 

--Ya RasulAllah, ben cennete mi gideceðim cehenneme mi?

 

Peygamber Efendimiz(sav) cevaplar;

 

--Bu halinle cennete giremezsin..

 

Bu cevab üzerine kadýncaðýz kahrolur.Üzüntüden evine kapanýr ve tüm gün Allah Teala dan af diler..Aðlar, sýzlar, dövünür..Kadýnýn bu halini görenler Peygamber Efendimiz(sav) in huzuruna gelirler..Ve kadýnýn durumunu ona anlatýrlar.Allah ýn Rasulunün yüzünde cenneti kýskandýracak kadar masum bir tebessüm oluþur biraz acýklý..Derhal kadýnýn huzuruna getirilmesini söyler..Kadýn gelir ve Peygamber Efendimiz(sav) þöyle buyururlar;

 

--Ey kadýn, neden böyle dövünürsün?

 

Kadýncaðýz üzgün ifadesiyle cevaplar;

 

--Siz bana cennete giremeyeceðimi söylediniz bundan kötü hal mi olur? Onun için kahrolurum..

 

RasulAllah(sav) hemen buyurur;

 

--Ben sana cennete giremeyeceksin demedim!Bu halinle giremiyeceksin dedim..Çünkü sen 33 yaþýnda en güzel esvablar içinde mis kokularla cennete gireceksin..Böyle eski elbiseler içinde yaþlý halinde deðil...

 

 

..Görüldüðü gibi Peygamber Efendimiz(sav) þaka yaparken asla yalan söylemiyor..Þaka için bile olsa söylemiyor..Bizleri eðlendirebilecek þeyler baþkalarýný üzüyorsa bu Ýslam a uygun deðildir..

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...