Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Peygamber Efendimizin Sevdiði Yemekler

 

"Çok sýcak yemeði sevmezdi."131

 

"En çok hoþlandýðý yiyecek etti."132

 

"Kabaðý çok severdi."133

 

"Avlanan kuþ etlerini yerdi."134

 

"Hurmalardan Acve hurmasýný severdi."135

 

Hz. Aiþe (ra) Peygamberimiz (sav)'in sevdiði yiyeceklerle ilgili þunlarý söylemiþtir:

 

"Tatlý ve balý severlerdi."136

 

"Hazreti Peygamberin katýk olarak yediði yemeklerin bir kýsmý þöyle sýralanabilir: Koyunun ön kolu ve sýrt eti, pirzola, kebap, tavuk, toy kuþu, et çorbasý, tirit, kabak, zeytinyaðý, çökelek, kavun, helva, bal, hurma, pazý, anber balýðý…"137

 

Hz. Aiþe (ra) ek olarak þunlarý bildirmiþtir:

 

"Kavun, karpuzu yaþ hurma ile yerlerdi."138

 

Hz. Cabir (ra)'den:

 

"Taze hurma ve kavun çok yerlerdi ve 'bunlar güzel meyvedir' derlerdi."139

 

"Hiçbir zaman bir yemeði yermemiþtir. Hoþuna giderse yer gitmezse yemezdi. Hoþlanmadýðýnda da bir baþkasýna kötülemezdi." 140

 

Peygamber Efendimizin sevdiði bazý yiyecekler için söylediði sözlerden bir kýsmý ise þöyledir:

 

"Etin en güzel yeri sýrt etidir."141

 

"Sirke ne güzel katýktýr"142

 

"Mantar kudret helvasýdýr."143

 

"Sinameki ve sennut (tereyað tulumuna konulan bal) yemeye devam ediniz. Çünkü bu iki þeyde samdan (ölümden) baþka her hastalýktan þüphesiz þifa vardýr."144

 

"Zeytinyaðýný yiyiniz ve kullanýnýz. Çünkü bu yað mübarektir."145

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...