Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mevlana, müridlerinden biriyle giderken, birkaç köpeðin sarmaþ dolaþ uyuduklarýný görür. Müridi: Güzel bir kardeþlik örneði der. Keþke insanlar da bunlardan ibret alsa. Mevlana, tebessüm ederek karþýlýk verir. Aralarýna bir kemik atýver de gör kardeþliklerini....

 

 

Lafý uzatanlara ne yapmak lazým diye Farabi'ye sormuþlar, þöyle demiþ: - Uzun konuþaný kýsa dinlemeli.

 

 

Hz Ali'ye: - Allah bu kadar insaný nasýl hesaba çeker? diye sorduklarýnda: - Nasýl rýzýklandýrýyorsa öyle cevabýný vermiþtir.

 

 

Materyalist öðretmen öðrencisine: - Söyle bakalým Allah nerede? Eðer bilirsen bir portakal vereceðim. Öðrenci: - Siz bana O'nun olmadýðý yeri gösterin, ben size bir bahçe dolusu portakal vereyim....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...