Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:bism:

 

Bu soruyu cevaplamak her müslüman ve inanan Mümin icin basit olmali,

CEVAP: EVET....

 

Sadece bir misal, cok ilginc ve hayret verici:

 

Buyrun:

 

 

 

KADINLARDAKÝ 23.KROMOZOM ve GENETÝK

 

Bildiðiniz gibi boy, göz rengi gibi tüm fiziksel özellikler hücre içindeki gözle göremediðimiz kromozomlarda yer alan genler tarafýndan belirlenir. Hücrelerimizin içindeki 23.kromozom çifti kiþinin cinsiyetini belirler. Genetik olarak Erkek ve Kadýndaki kromozomlar aynýdýr sadece kadýnlardaki 23.kromozom çifti erkeklerden farklýdýr. Kadýnlarýn fiziksel özelliklerinin erkeklerden farklý olmasý da bu 23.kromozoma baðlýdýr.

Kuran-ý Kerim'deki "Nisa" suresi de "Kadýnlar" anlamýna gelir. Ýlginçtir ki "Nisa(Kadýnlar)" suresinin 23.ayetinde baþka hiçbir yerde geçmediði kadar çok sayýda "kýz, kadýn, anne" gibi diþil kelimeler tekrarlanmaktadýr. Yani "kýz, kadýn, anne" gibi diþil kelimeler KURAN'IN TÜMÜNDE en çok Nisa suresi 23.ayette geçmektedir. Dolayýsýyla ayetin numarasý olan 23 sayýsýyla kadýnlardaki 23.kromozom çiftine iþaret edildiðini düþünüyoruz....

 

 

Bakin Nisa(kadin) suresi 23. ayeti-kerime (meal):

 

"Sizlere anneleriniz, kýzlarýnýz, kýz kardeþleriniz, halalarýnýz, teyzeleriniz, erkek kardeþlerin kýzlarý, kýz kardeþlerin kýzlarý, sizi emziren (süt) anneleriniz, süt kýz kardeþleriniz, kadýnlarýnýzýn anneleri ve kendileriyle (gerdeðe) girdiðiniz kadýnlarýnýzdan olup koruyuculuðunuz altýnda bulunan üvey kýzlarýnýz -onlarla gerdeðe girmemiþseniz, size bir sakýnca yoktur-, sizin sülbünüzden olan oðullarýnýzýn eþleri ve iki kýz kardeþi biraraya getirdiðiniz (evlilik) haram kýlýndý. Ancak (cahiliyede) geçen geçmiþtir. Þüphesiz, Allah, baðýþlayandýr, esirgeyendir."

 

 

 

Bu sadece birtane verilmis örnektir, ALLAH büyüktür, ve hikmet sahibidir...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...