Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

:selam:

 

Bizim þehrimizde DÝTÝB, arsasýnda büyük bir Camii inþaa etmeyi planlýyor. Ne var ki, buna karþý çýkanlar var:

 

- Naziler

- Naziler tarafýndan aldatýlmýþ semt sakinleri

- Ralf Giordano

 

29 Mayýs 2007 tarihinde bir okulun salonunda inþa edilecek Camii'nin planý halka tanýtýlacak. Tabii pekçok Camii karþýtýda toplantý salonuna teþrif edecek. Geçen gün ki sempozyumda Þükrü Bulut hocamýz bizleri bu toplantýya çaðýrarak Risale-i Nur talebeleri olarak bunlara karþý metanetle durmamýzý, bunlara gereken cevabý vermemizi istedi.

 

Peki, Risale-i Nur Talebelerinin bu Camii karþýtlarýna karþý cevabý ne ve nasýl olmalý? Onlarý nasýl ilzam edebiliriz? Nasýl iddialarýný bir bir çürütüp onlarý cevap veremeyecek duruma getirebiliriz?

 

Selamlar!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...