Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kýyamet, yüce Allah´ýn emri ile, Ýsrafil aleyhisselam sura birinci üfürüþü ile baþlayacaktýr. Kur´an-ý Kerim Kýyameti haber veriyor. Birgün mutlaka olacaktýr. Herþeyin bir ömrü olduðu gibi, dünyanýn, kainatýn da bir ömrü vardýr. Son bulacaktýr.

 

Kýyametin olacaðýný Kur´an-ý Kerim haber verdiði için, inanmayan dinden çýkar. Hacc Süresinin 1. ve 2. ayetleri, Zil Zal Süresi Kiyametten bahs eden ayetler ve sürelerden´dir.

 

Büyük Kýyamet Alametleri: 1. Bir dumanýn çýkmasý; bu dumanla Mü´minlerin nezleye tutulmasý, kafirlerin sarhoþ gibi olmasý. 2. Deccal adýnda kimsenin türeyip, ilahlýk davasýnda bulunmasý ve daha sonra kaybolup gitmesi. 3. Ye´cuc ve Me´cuc adýnda iki milletin yeryüzüne yayýlarak, bir müddet bozgunculuða çalýþmasý. 4. Hz. Ýsa´nýn gökten inerek bir müddet, Peygamberimiz Hz. Muhammed´in (s.a.v) þeriatý ile yaþamasý. 5. Dabbetul Arz adýnda canlý bir yaratýðýn yerden çýkarak insanlarla konuþmasý. 6. Yemen tarafýndan korkunç bir ateþin çýkarak etrafa yayýlmasý. 7. Doðuda, batýda ve Arap yarým adasýnda birer büyük yer çukuntusu olmasý. 8. Güneþin batýdan doðmasý.

 

Küçük Kýyamet Alametleri: 1. Din ve inancýn yaygýn olduðu halde zayýf olmasý, unutulmasý. 2. Alkol kullanmanýn yaygýnlaþmasý. 3. Fuhuþ hatýn her çesit þeklinin çoðalmasý. 4. Cinayetlerin artmasý. 5. Ana ve Baba´ya, büyüklere saygýnýn, küçüklere merhamet ve sevginin kalkmasý. 6. Ýsrafýn artmasý. 7. Ahlak dýþý eðlencelere düþgünlüðün çoðalmasý. 8. Kadýnlarýn seks ve ticaret malzemesi haline getirilip teþhir edilmesi. 9. Erkeklerin kadýnlara, kadýnlarýnda erkeklere benzemesi. 10. Ýdarecilerin adaletten uzak kalmasý. 11. Alimlerin, bildiklerini baþkalarýna söyleyip´de kendilerinin yaþamamasý. 12. Zenginlerin cömertlikten uzaklaþýp cimrileþmesi. 13. Fakirlerin sabrý birakýp kötü yollara düþmesi. 14. Cahillerin haddini bilmeyen, bilmedikleri konularda iddalaþýp tartýþmasý. 15. Bereketin merhametin kalkmasý. 16. Faizin yaygýnlaþmasý. 17. Anlaþmazlýklarýn çoðalmasý, insanlarýn parçalanarak 72 gruba ayrýlmasý. 18. Kur´an´ýn resmi ve Ýslam´ýn isminin kalmasý. 19. Ýnsanlarýn alimlerden koyunun kurt´tan kaçtýðý gibi kaçmasý. 20. Ýnsanlarýn dini Ýmaný para, Kýble kadýn olmasý. 21. Ýnsanlarýn dinini, ýrz ve namusunu korumasý, ateþi elinde tutmak kadar zor olmasý. 22. Mavi gök kubbenin altýnda en dindar adamýn bile faize ve bit´atlara bulaþmasý. 23. Camiilerin dýþý mahmur, içi Cemaat´ten mahrum kalmasý. 24. Ýnsanlarýn varlýk içinde mutlu olmamasý. 25. Kötülüklerin moda, iyiliklerin suç olmasý. 26. Nikah´sýz evliliklerin çoðalmasý. 27. Ýyiliklerin emredilmemesi, kötülüklerin yasaklanmamasý. 28. Kadýnlarýn çoban, erkeklerin sürü olmasý. 29. Baba, oðul ve ana, kýz´ýn geçinememesi. 30. Gönüllerde huzursuzluk, ruhlarda sýkýntý, bedenlerde aðýrlýk, yaþayýþta tat kalmamasý. 31. Paranýn servetin kalmamasýdýr.

 

ve bu daha listenin yarisi...

Link to comment
Share on other sites

S.a benim cok güzel bir kitabim var bosna dilinde orda bütün Kiyamet alametler yazilioyr.

@Webmaster siz yazmadinizde kac tane kaldi ve ben onlara "ergänzen" yapmak istiyorum.

 

-sakalsiz Hafizler olacaklar

-Kuranin Kerimi sadece güzel okunmasi ama anlamini bilmemesi

-Kabeye yikilacaklar

-Imanli kisiler daglara kacacaklar

-namazdan husu olmicek

-Eufrat suyu altinda altin bulunacak

-Yahudiler karsi savas olacak

-insanlar ölmek istecekler , cünkü sorumluklara dayanamicekler

-Arabische "Insel" yesil olacak

-insanlari birbirine tanimazlar gibi yapacaklar

-Medineden bütün kötü insanlar atilacaklar ve Kiyametden önce terkedielcek

 

Daha cok alametler var ama benim türcem zaif ve hepsine aciklamiyorum.Bütün bu alametlere ilgili Hadislerede var yani emin sayabilirler.InsaAllah bisey anladiniz.S.a

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

bir soru !

peki büyük kiyamet alametlerini gördügümüzde aha bunlar büyük alametler deyip kendimizi toparlamaya calissak ne denli dogru olru ?

ve büyük alametler herkes tarafindan saskinlik uyandiracak mi y? yoksa bunu sadece müslümanla mi anlayacak ? yani ne bilyiim deccal, dabbetülarz filan bunlar daha anlamis degilim,

Selametle...

Link to comment
Share on other sites

Esselam.

 

Büyük Kiyamet Alametleri her insan tarafindan bilinmeyecek. Bilenlerin kendilerine ceki düzen vermeleri tabiki dogru bir hareket.

 

Fakat asil önemli olan Kiyamet Alametleri degil. Kendi kiyametimiz, yani

kendi ölümümüz önemli. Bunun icin Kiyamet Alametlerini beklememize

gerek yok. Her an ölebilecegimiz icin, o kavus günü icin calismamiz gerek.

 

Yoksa Kiyamet Alametlerinin kimseye bir faydasi dokunmaz. Zaten

Deccal, Süfyan, Hz.Isa (as) ve Mehdi´yi cok az insan taniyacak.

 

Vesselam

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...