Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Asagida ki yaziyi 2003 senesinde Ayasofya Nr.4 de yayinlamisdik. Bu güzel yaziyi simdide Ibrahim Sadri´nin güzel sesiyle dinleyebilirsiniz. Taha´nin „Kutlu Misafir“ CD´sinde Ibrahim Sadri bu yaziyi okuyor. Cok nefis bir sekilde.

 

 

Peygamber Efendimiz ziyaretimize gelse

 

Eðer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretimize gelse, yanlýzca bir kaç günlüðüne, aniden çalsa kapýmýzý, merak ediyorum neler yapacaðýmýzý?

 

Evet, böylesine þerefli bir konuða en güzel odamýzý açacaðýz. O´na sunacaðýmýz tüm yemeklerin en iyisi olacak. Gerçekten O´na hizmet etmekten haz alacaðýz!

 

Fakat, söyleyin! Efendimizi evimize doðru gelirken gördüðümüzde, O´nu kapýda mý karþýlayacaðýz? Yoksa, O´nu içeriye almadan önce aceleyle bazý dergileri, gazeteleri çarçabuk saklayýp, yerine Kur´an-ý mý koyacaðýz?

 

Peki, hala Amerikan filimlerini seyredecekmiyiz televizyonda? Ya da kapatmayamý koþacaðýz, O bize kýzmadan önce? Kimbilir, belkide aðzýmýzdan hiç çýkmamýþ olmasýný dilerdik, hatýrlayabildiðimiz en son çirkin kelime.

 

Peyki ya! Dünyalýk müzüðimizi, kasetlerimizi, sidilerimizi de saklayacakmýyýz? Ve bunlarýn yerine ortalýða, kitaplýðýmýzda tozlanmýþ Hadis kitaplarýný mý çýkaracaðýz?

 

Hemen içeriye girmesine müsaade edecekmiyiz? Yoksa telaþla „Ne yapayým?“ diyerek saða sola mý koþturacaðýz? Merak ediyorum!

 

Eðer Peygamber Efendimiz bir kaç günlüðüne bizimle birlikte yaþasa, yapmaya devam edecekmiyiz, her zaman yaptýðýmýz iþleri? Her yemekten sonra Sofra Duasý etmesini zor bulacakmýyýz? Hiç yüzümüzü asmadan, oflayýp poflamadan, her vakit Namazýmýzý kýlacakmýyýz? Ya Sabah Namazý için, sýcak yataðýmýzdan fýrlayacakmýyýz?

 

Peki ya, yine mýrýldanacakmýyýz her zaman söylediðimiz þarkýlarý? Ve okuyacakmýyýz her zaman okuduðumuz kitablarý? Götürebilecekmiyiz Peygamberimizide gittiðimiz mekanlara?

 

Yoksa bir kaç günlüðüne deðiþecek mi planlarýmýz? Tanýþtýrmakdan onur duyacakmýyýz, en yakýn arkadaþýmýzý O´nunla? Yoksa hiç karþýlaþmamasýný mý umardýk, Peygamberimizin ziyareti bitene kadar?

 

Þimdi söyleyin açýk yüreklilikle! O´nun kalmasýný istermisiniz? Sizinle sonsuza dek hep birlikte.... Yoksa rahat bir nefes mý alacaðýz, ziyareti bitip, gittiðinde? Gerçekten bilmek ilgi çekici olabilir deðil mi? Bilmek ve düþünmek.... Eðer bir gün Peygamber Efendimiz ziyaretimize gelse, yapacaðýmýz þeyleri...!

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...