Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Üstad 11.Lema da Sünnetin kisimlarini anlatirken Sünnetin "Farz", "Vacib" ve "Müstehab" diye üce ayrildigini belirtiyor:

 

"Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ýn Sünnet-i Seniyyesinin menbaý üçtür: Akvâli, ef'ali, ahvâlidir. Bu üç kýsým dahi, üç kýsýmdýr: Ferâiz, nevâfil, âdât-ý hasenesidir. Farz ve vâcib kýsmýnda ittibaa mecburiyet var; terkinde, azab ve ikab vardýr. Herkes ona ittibaa mükelleftir."

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

@Fuat

 

Maalesef kardes. Adem abinin yazdigi cevap güzel, ama sana sordugum soruyu cevaplamiyor. Yani halen sana soruyorum: „Sünnet olmak, gercekden farz mi?“ Böyle olsa, sonradan Müslüman olan kardeslerimiz, mecburen sünnet olma zorunda olurdular. Adem abinin yazdiklari sünnetin cesitleri. Bunlara diyecegimiz yok, ama sünnet olmak hangi kategoriye giriyor, onu pek bilmiyorum.

Link to comment
Share on other sites

@Webmaster

akhi sünnet olmak farz cünkü islama giren cogu kisi sünnet oluyor da!

mesela:yusuf islam,muhammed ali de sonradan sünnet oldu benim bildigime göre!

 

buldum:

 

kuranda süpeli delille sabit veya rasulullahin kesin emri olan seylere vacip denir!ve resulullah sünnetli olarak dogdugu icin vacip sünnet olmak!tekrarliyorum

:kuranda süpeli delille sabit veya rasulullahin kesin emri olan seylere vacip denir-yani sünnet olmak Vacip!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sevgi,saygi ve selamlarimla!

Nefer FUAT

Link to comment
Share on other sites

Yusuf kardes "sünnetdir" yazdiginda, bende tereddüte vardim ve bir hoca efendiye sormusdum. Oda bana sünnet dedigi icin, fazla üzerine varmadim.

 

Insaallah iki soruyada kisa zamanda net bir cevap verecegim.

 

Selamlar ve Dualarla

 

sakirtler

 

Haaa unutmayin, NURLAR PARLAYACAKSA, sizin sayenizde olacak insaallah! Bunu unutmayin.. bu konu hakkinda soru sormayin...

Link to comment
Share on other sites

@Webmaster

Akhi ama bu vacip olmasini engellemez!zaten efendimiz bunu düsünerek vacip kilmistir inshallahuteala!

Sevgi,Saygi Ve selamlarimla

Nefer FUAT

Link to comment
Share on other sites

@Webmaster

Yo Akhi tahmin degil ben bir sürü müslüman kardeslerimizle istisare ettim ve bence de VACIP!

Sevgi,Saygi ve Selamlarimla

NEFER FUAT

:muhabbet:

Link to comment
Share on other sites

@fuat

 

canim benim. Bende sana anlatmak istedigim zaten bu:

 

"bence de VACIP!"

 

Yani mesele "bence".... Ama "bence" önemli degil.

 

Önemli olan kaynak bulmak. Kuran-Hadis vs. vs.

Yarin biraz ilmihali karistiracam, insaallah oradan bulurum sakirt.

 

Hayirli geceler

cemil

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Sonunda isimize yarayabilecek bir sey buldum:

 

"Sünnet olmak cogu müctehidlere göre bir sünnet olmakla beraber,

Imam-i Safii ve bazi alimlere göre vaciptir. Insanlar icinde ilk sünnet

olan Ibrahim (a.s.)."

 

Mehmed Paksu, Aciklamali Islam Ilmihali, Yeni Asya, 1990, s.592

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Sünnet olmak fýtratla ilgili olarak þeâirdendir. Yani Ýslâmýn alâmetlerindendir. Hazret-i Ýbrâhîm’den (as) sonra gelen Ýlâhî dinlerde sünnet emri vardýr. Bazý âlimler bütün Peygamberlerin sünnetli olarak doðduklarýný belirtirler. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ýbrâhim Aleyhisselâm’ýn Allah’ýn emriyle seksen yaþýnda sünnet olduðunu bildiriyor. (Buhârî, 9/1379) Hazret-i Ýbrâhim’den (as) sonra onun zürriyetine de sünnet olmak emredilmiþtir. Tevrat’ta bu hüküm bulunduðundan Ýsrâiloðullarý arasýnda da sünnet hükmü bilinir ve uygulanýr.

 

Hazret-i ÎÝsâ Aleyhisselâm zamanýna kadar sünnet olmak bir fýtrat emri kabul edilirdi. Ýncil sünnet olmak hükmünü kaldýrmadýðý halde; Hýristiyanlardan bir grup Tevrât’ýn hükmünü dinlememiþler ve kendileri de tevil yaparak uygulamamýþlardýr. Hýristiyanlar, ‘sünnet olmak, kalbin kir ve günah perdesini kesip atmaktýr,’ tarzýnda geliþtirdikleri bir yorumla sünnetin uygulanýþ biçimini deðiþtirmiþlerdir. Bu açýdan Hýristiyanlarda sünnet olma hükmü bilinmez.

 

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm buyurmuþtur ki: “Ýnsanýn yaratýlýþý gereði on þeyi yapmasý gerekir. Bunlar:

1- Býyýðý kýsaltmak,

2- Sakalý uzatmak,

3- Misvak kullanmak,

4- Burnu ve aðzý bol su ile yýkamak,

5- Týrnaklarý kesmek,

6- Parmak aralarýný yýkamak,

7- Koltuk altýný yolmak,

8- Kasýklarý týraþ etmek,

9- Su ile taharetlenmek,

10- Hitan (sünnet olmak).”

(Ýbn-i Mâce, Taharet, 8)

 

Ýslâmiyet’te bu on sünnet fýtrattandýr, yani bu on sünneti yerine getirenler Allah’ýn yarattýðý fýtrata uygun hareket etmiþ olurlar. Bu sünnetlere uymak olgunluðun, inceliðin ve zarâfetin de bir gereðidir. Müfessir Beydâvî’ye göre bu hadiste zikredilenler peygamberlerin âdetlerindendir ve bütün dinlerde vardýr. Bunlar insanlarýn yaratýlýþlarý gereði vazgeçemeyecekleri birer âdettir.

 

Müslümanlýkta yedi yaþýna basan çocuk için hitan sünnettir. Eðer daha önce sünnet yapýlmamýþsa, on beþ yaþýna bastýðýnda vâcip olmaktadýr.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...