Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Selam aziz Kardesler!

 

Bu fani dünyada biz okadar cok önemli zaman harciyoruz, hepsi bosa giden zaman . .

 

Günde 5 vakit namaz bize cok geliyor, of püf diyoruz. .

 

Ama bi düsünelim: Gözünüz yok diye düsünün, sade bi adamda var, size satabilir ama sade bi sartla: 1 sene onun hizmetcisi olacaksiniz ve gece gündüz ona kul gibi hizmet etceksiniz. Yapar miyiz, yapmaz miyiz??

 

Tabi yapariz deyil mi??

 

Ehh. . ozaman bize okadar nigmeti nasip eden allaha neden sükür etmiyoruz??

 

Neden namazi okadar önem vermiyoruz??

Ellimizi acip dua etmiyoruz??

2 dakika duadan usaniyoruz??

 

Uyanalim kardesler, gözümüzü acalim!!

 

Ya sükür yada sabir edelim!!

 

Fanidir dünya, hergün ölebiliriz!!

 

ÖLÜM VAR!!

 

Bilmeyen kardeslere de iletelim bu mesaji!!

 

 

 

Selamlar ve dualarla

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Namaz dinin direðidir. Namazsýz hiçbir kimse yüce Allah´a yaklaþamaz, Cennete giremez. Bu nedenle Namazý terketmenin cezasýda büyüktür. Ýliyyin adlý eserde bildirilen Hadisi-Þerifte þöyle buyrulur: "Namaz kýlmayanýn baþýna 12 Felaket gelir. Üçü dünyada, üçü ölürken, üçü kabirde, üçü ahirette meydana gelir."

 

Dünyada gelen Felaketler: 1. Ýnsanlar arasýnda itibarý sevgisi olmaz. 2. Yüzünde Ýmanýn, Namazýn, Ýslamýn nuru olmaz. 3. Kazancýnýn, ömrünün, yuvasýnýn, çoluk çocuðunun, ailesinin, servetinin hayrýný, bereketini bulamaz.

 

Ölürken gelen Felaketler: 1. Ölüm sarsýntýsý çok þiddetli olur. 2. Ölüm Harareti aþýrý olur. Þeytan bundan yararlanýr. Ölümle pençeleþen, ölüm sarhoþluðu içinde bulunan kiþinin karþýsýna pýrýl pýrýl buz gibi bir bardak su ile çýkar. Allahý inkar edersen bu suyu sana vereceðim der. Hararetin þiddetinden suya ulaþabilmek için Allahý inkar eder. Þeytan hem suyu vermez, hem de Ýmaný alýp götürür. 3. Ýmansýz ölme tehlikesi vardýr.

 

Kabirde gelen Felaketler: 1. Kabir çok karanlýk olur. 2. Kabir çok sýkar 3. Münker ve Nekir´in sorularý çok zor ve sýkýntýlý olur. Kabir azabýda þiddetli olur.

 

Ahirette gelen Felaketler: 1. Yüce Allah sayýsýz nimetlerin karþýsýnda, Namazsýz, Niyazsýz, eliboþ nasýl huzuruma geldin diyerek kýzar, azarlar. 2. Büyük mahkemede çok bekler, mahþerin dehþetinden periþan olur. 3. Cehennemin ateþ kancalarý ile cehenneme atýlýr.

 

Alemlerin Rabbi olan Allah, bizi asla namazdan ayýrmasýn! AMÝN....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...