Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yusuf koydum herkesin adýný.

Anonim

 

Yusuf koydum herkesin adýný.

Ama görmedim hiç kimsede Yusuf’un aslýný.

 

Kimdi Yusuf? Yusuf bir ayna mýdýr acaba? güleçlik ekledim düþlere.

Düþ kurdum. Düþtüm ve düþdüm.

Yusuf ekledim düþmelerime rüzgârlar peþisýra.

 

Erik aðaçlarýnýn çiçeklerini görebilmek kadar güzeldi Yusuf’u bilmek.

 

Zordu Yusuf’luk.

Züleyha’lýksa delilik.

Ve Züleyha, zor olana seçilmiþ Züleyha.

Senin yazgýn da Yusuf yazgýsýnýn güzelliðine denk.Yani seçilmiþliðe eþ.

Ama seçilmiþti. Seçmiþti Yusuf. Ýçindeki aslý seçmiþ.

 

Asl/a seçilmiþti Yusuf.

Derinlikti Yusuf ‘u güzel kýlan. Ve derinlik kör bir kuyu; yazgýya götüren.

Kuyuda sabrý.

Karanlýkta aslý gösteren ve bildiren.

 

Yusuf bahane.

Aynaya baktý Züleyha ve dedi; "buldum seni Yusuf. Meðer buradaymýþsýn; yanýmda. Meðer ordaymýþsýn; karþýmda. Meðer içimdeymiþsin; dýþýmda. Meðer görünüþümde, görünmede, görünmeyende. Hepsinde ve hiçbirinde."

 

Aradýðý ne sevgili, ne efendi ne sultan.

 

"Ve neydi böyle çýlgýnca, safça, imkânsýzca gönlüme dolan? Ya da imkansýz sanýlmalarýn yanýlgýsýnda, beni ben’e, Yusuf’u Yusuf’a hapseden?"

 

Bulmalýydý.

 

Yollar boþa deðildi. Yolcu boþa deðildi. Oysa biz "korkarýz kaybolmaktan çokluk içinde." Ve çoktu sorular azlýk içinde.

Kaç yýl geçirdi Þivekâr arayýþ içinde?

 

Neyi aradýk Aslý mý, asýl olaný mý?

 

Gizlenmemiþ miydi güzelliklerde, sevmelerde, sevilmelerde?

Neydi aranan?

Neydi aranan her þeye ad olan?

 

YÛSUF.

Seçilmiþ Yusuf. SeçmiþYusuf. Sen bir isimdin hepsine.

Güzel deðildi yüreðimiz senin yazgýn kadar.

Ve deðil miydi herkesin yalan yazgýsý seni bulana kadar?

 

Uðruna yorulmalar güzel. Dikenli yollardan geçmeler güzel.

Dikenlere katlanmalar güzel Yusuf...

 

Ah Yusuf.

Ben ve biz.

 

Sana gelemeyiþler, asýl kapýyý açamayýþlar içinde birikmiþliðimde ve birikmiþliðimizde; boðulmaktayým, boðulmaktayýz.

 

Kuþ olmayý istemek. Ya da uçabilmek.

 

Sen Yusuf.

Sen.

Sen Yusuf sen.

 

Ama hiçbiri sende deðil. Sen onlarsýn; ama onlar senden de öte Yusuf.

"Ama bilgelik güdümüyle Yusuf’a bakarsanýz sýrlarýn güzelliðini görürdünüz. Güzelliðin sýrlarýyla sarmaþ dolaþ"

Sýr. Çözülmüþ mü? Düðüm. Ýçine insanýn düþürülmüþ mü? Ötesi sýr. Ve görülmeyen bir sýrra inanmak tehlike.

 

Cesaret.

Yalnýzlýk.

Güzel Yusuf.

Sýr Yusuf.

 

Güzel olan her þey bela.

"Güzel; ama bir pürüz var Güzel; ama baþýma kim bilir ne bela açar Güzel; ama daha temiz olabilirdi.."

Yolun üstünde ne olmasý gerek? Ya da yolun üstünde ne olmasý gerek en/gerek? Yolun sonu sen. Yolun seni son.

 

Yusuf; güzeli seçmiþ; güzele seçilmiþ Yusuf.

Güzeldi yüreðin; çünkü yüreðini verende güzel.

 

Ötesi güzellerin.

Sen; ayna Yusuf. ve ben; kör.

Ne kalýr sana diyebilecek en güzel söz? Yönelmek, yöneltmek, yönlendirmek.

 

Sevgilim! Sevgilim! Sevgilim! Baþka ne söylenebilirdi?

Sevgili SEN.

 

 

En sevgiliye gitmek için geçtim senden…

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...