Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Aþk-ý Kübra - ya da "züleyha deðilsen , peþine düþmeyeceksin yusuflarýn.."

 

Yusuf olmaksa muradýn ya da Züleyha;

Korkmayacaksýn ölümden. Ölümün ayrýlýk deðil kavuþmak olduðunu bileceksin.Dünyaya kafa tutacaksýn tek baþýna.

Yandaþ yoldaþ aramayacaksýn. Bir Allah'ýna bir kendine güveneceksin sadece.

Yol arkadaþýn terk etse bile seni yarý yolda, aþkýna sahip çýkacaksýn sonuna kadar. Tek baþýma taþýyamam demeyeceksin.

Ölünceye kadar taþýyacaksýn þerefle.

Karþýlýk beklemeyeceksin.

Sevmek olacak tek amacýn.

Sevilmemiþsin ne fark eder.

 

Ayýplanmaktan korkmayacaksýn.

Sevgini gurur madalyasý olarak taþýyacaksýn göðsünde, kim ne derse desin...

Sevgin için zindana atýlmayý da attýrmayý da göze alacaksýn. Karanlýklar sýrdaþýn, böcekler yoldaþýn olacak.

Bileceksin sonunda ayrýlýk olduðunu. Ýsyan etmeyeceksin, vuslat beklemeyeceksin.

 

 

Zaman ve mekan sizi ayýramayacak.

Nerede olursan ol, her daim sevdiðinin yanýnda olacaksýn.

Üzüntüsüne üzülecek, sevincine sevineceksin.

Sanma ki beraber olmak için yan yana olmak lazým.

Gönüller beraberse mesafenin ne önemi var!..

 

 

Gönül gözüyle görecek, duyacaksýn. Gönül diliyle konuþacaksýn.

 

Bilmez misin gönlü kainat bile kuþatamaz dar gelir.

Gönül dilinden anlamam konuþamam, dayanamam bu çileye karþýlýksýz hiçbir þey veremem diyorsan; talip olmayacaksýn Yusufluða.

Yusuf olmak için Yusuf gibi yürek gerek, gönül gerek, iman gerek. Züleyha deðilsen eðer peþine düþmeyeceksin Yusuflarýn. Kendi ayarýnda birini seveceksin ki mutlu olasýn.

 

 

Her babayiðidin harcý deðildir Yusufluk ve her kadýnýn harcý deðildir Yusuf yüreklileri taþýyabilmek, layýk olabilmek, Züleyha olabilmek!...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...