Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sadýk Yalsýzuçanlar’ýn Ülke tv’deki programýnýn bu haftaki konusu, Bediüzzaman Said Nursi olacak

 

Sadýk Yalsýzuçanlar’ýn hazýrlayýp sunduðu ve Ülke tv’de Cumartesi geceleri yayýmlanan Açýk Deniz programýnýn bu haftaki konusu, Bediüzzaman Said Nursi olacak.

 

Konu ile ilgili Risale Haber’e konuþan Yalsýzuçanlar, “Açýk Deniz, bizim asli deðerlerimizi gündeme getirmeyi amaçlamaktadýr. Bu baðlamda, yüzyýlýmýzýn büyük bilgesi ve azizi Bediüzzaman’ýn cemal alemine gidiþinin 50. yýldönümünü idrak ediyoruz. Bu topraklarýn vicdaný olan Said-i Nursi’nin tefekkür dünyasý, yaþamý ve davasýna iliþkin bir program yapmayý görev bildik. Talebelerinden Said Özdemir, Mehmet Fýrýncý programýmýza konuk olacak. Ayrýca Ümit Þimþek de Açýk Deniz’e katýlarak Bediüzzaman’ýn düþünce dünyasýndan söz edecek, Risale-i Nur eserlerinin irfan geleneði içerisindeki yerini ve önemini anlatacak’ dedi.

 

Yalsýzuçanlar, programa ayrýca, konuþmalarýyla Bediüzzaman’ýn talebelerinden Mustafa Sungur, Abdulkadir Badýllý ve Abdullah Yeðin’in de iþtirak edeceðini söyledi.

 

Mayýs 2010 Cumartesi gecesi Saat 22.45’te canlý olarak Ülke tv’de yayýmlanacak olan Açýk deniz programý Risale Haber’den de canlý olarak izlenebilecek

 

 

Ýbrahim Mert’in haberi:

Risale Haber

29 Nisan 2010 / 13:30

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...