Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Malzemeler:

1 ölçü selam, birazcýk ilgi bir tutam anlayýþ, bir tatlý kaþýðý nezaket, bir çorba kaþýðý hoþgörü, yeterince þefkat.

 

Yapýlýþý:

Malzemeyi iç dünyanýzdan alýn. Yýkamaya gerek yok; hepsi tertemizdir. Dikkatle bakarsanýz yýllardýr içinizde hiç bayatlamadan, her sabah yenilenerek hazýr beklediklerini görebilirsiniz. Tüm bu malzemeleri gönül teknenizde yavaþça karýþtýrýn, çok geçmeden güzel bir kývam kazanacak ve kokusu sözlerinize sinecektir. Malzemeler kývamýný ve kokusunu aldýktan sonra kalbinizden duygu þerbeti ekleyin ve nefesinizle karýþtýrýn. Bir süre ruhunuzun kilerinde demlenmeye býrakýn. Karýþýmý hayat tabaðýnýzýn üzerine yavaþça boþaltýn. Ãœzerine güzel bakýþlarýnýzýn kepçesiyle bolca aþk marmelatý ekleyin, baharat olarak tebessüm rendenizle öðütebileceðiniz bir miktar gökkuþaðý rengi serpiþtirin. Gün boyunca, her an, hiç kilo alma endiþesi taþýmadan afiyetle yeyin. Sadece kendiniz yemeyin. herkese de ikram edin. Ýkram ettikçe tükenmediðini ve çoðaldýðýný göreceksiniz.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...