Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kur'an'daki ilginç rakam ve oranlar

 

 

 

 

 

Kur'an'da geçen bazý ifadelerin yer aldýðý sayý ve oranlar, çarpýcý bazý sonuçlarý ortaya koyuyor. Bunlarý okuduðunuzda, "Hiç bu kadarýný düþünmemiþtim" diyeceksiniz:

 

23 sene boyunca parça parça inen, tamamý 600 sayfa olan Kur'an'da;

Dünya kelimesi 115 defa,

Ahiret kelimesi de 115

defa zikrediliyor.

 

Melaike kelimesi 88 defa,

Þeytan kelimesi de 88 defa

yer alýyor.

 

Hayat kelimesi 145 defa, Mevt (ölüm)

kelimesi 145 defa.

 

Nef' (fayda) kelimesi 50 defa,

Fesad (zarar) kelimesi de 50 defa.

 

Nas (insanlar) kelimesi 368 defa,

Rusül (Peygamberler) kelimesi de 368 defa.

 

Ýblis kelimesi 11 defa zikredilmiþ,

Ýblis'ten Allah'a sýðýnmak ifadesi de 11 defa zikredilmiþ.

 

Musibet kelimesi 75 defa,

þükür kelimesi de 75 defa.

(Ýnsan Allah'a karþý gelmek hariç her haline

þükretmeli.)

 

Ýnfak kelimesi 73 defa,

rýza kelimesi de 73 defa

(O kimseler ki, Allah yolunda infak ederler. Allah onlardan razýdýr.)

 

Zeheb (altýn) kelimesi 8 defa,

Teref (lüks içinde yaþama) kelimesi de 8 defa.

 

Sihir kelimesi 60 defa,

fitne kelimesi de 60 defa

(Sihir vesilesi ile yeryüzünde fitne çýkardýlar.)

 

Zekat kelimesi 32 defa,

bereket kelimesi de 32 defa.

(Zekat malýn bereketidir ve o malý asla eksiltmez.)

 

Þiddet kelimesi 114 defa,

sabýr kelimesi de 114 defa.

 

Recül (Adam) kelimesi 24 defa

mer'e (Kadýn) kelimesi de 24 defa

 

Namaz kelimesi 5 defa zikredilmiþ,

(Beþ vakit),

 

Þehr (ay) kelimesi 12 defa zikredilmiþ

(12 ay).

 

Bahr (Deniz) kelimesi 32 defa zikredilmiþ.

Berr (Kara) kelimesi 13 defa zikredilmiþ.

Buradaki enteresan husus þudur: Kur'an'da 32 defa Bahr kelimesi

sulara, 13 defa zikredilen Berr kelimesi de kuru yani toprak kýsmý olan karalara iþaret etmektedir.

 

Biz bu ikisini (32 ve 13) toplarsak 45 eder. Sonra basit bir denklemle bunlarý 45 üzerinden bir yüzdelemeye gidecek olursak, karþýmýza 32'nin % 71,11111111111, 13'ün %28,888888888888 çýkar. Çünkü Arz Küresi üzerinde sularýn nisbeti % 71,11111111111'dir. Karalarýn nisbeti ise % 28,8888888'dir.

Link to comment
Share on other sites

subhanallah! cenab-i erhamurrahimin su alemler icerisinde görebildigimiz her ne var ise muhtesem bir denge icerisinde yaratmistir.

 

gecesiz gündüz mü olur?

aydinligin karanliksiz ne manasi olur?

sagligin hastaliksiz ne anlami olur?

 

aynen insanlar da öyledir:

ademsiz havva´nin degeri mi olur?

havvasiz adem ne yapar?

 

Mevlana Hz.lerinin (ks) ifade ettigi gibi, fitrat itibari ile de ayni seyler gecerlidir:

bazimiz yaratilis itibari ile toprak gibiyiz, sert ve kati

bazimiz ise su gibi, sakin, sessiz ve akici.

susuz toprak olur mu?

topraksiz su düsünülür mü?

birbirlerinin eksikligini karsilayan, birlikte verimliligi saglayip, güllerin acmasina, etrafin yesermesine vesile olurlar :)

önemli olan toprak suyun akmasina izin versin, ve su da akmasini bilsin ;)

 

yörüngemizi kaybetmeyelim dostlar, üc günlük dünya zaten. bugün variz, yarin yokuz...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...