Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hala sizinleyse!!!

 

1 yaþýnýzdayken sizi elleriyle besledi ve yýkadý. Bütün gece aðlayýp onu uyutmayarak teþekkür ettiniz.

 

2 yaþýnýzdayken size yürümeyi öðretti. Size seslendiðinde odadan kaçarak teþekkür ettiniz.

 

3 yasýnýzdayken size özenle yemekler hazýrladý. Tabaðýnýzý masanýn altýna dökerek teþekkür ettiniz.

 

4 yaþýnýzdayken elinize rengârenk kalemler tutuþturdu. Evin bütün duvarlarýna resim yaparak teþekkür ettiniz.

 

5 yaþýnýzdayken sizi cici kýyafetlerle süsledi. Gördüðünüz ilk çamur birikintisine atlayarak teþekkür ettiniz.

 

6 yaþýnýzdayken okula kadar sizinle yürüdü. Sokaklarda 'GITMIYCEEEEEEEM' diye aðlayarak teþekkür ettiniz.

 

7 yaþýnýzdayken size bir top hediye etti. Komþunun camini kýrarak teþekkür ettiniz.

 

9 yaþýnýzdayken size dualar öðretti, siz her seferinde unutarak teþekkür ettiniz.

 

11 yaþýnýzdayken sizi arkadaþýnýzla sinemaya götürdü 'Sen bizimle oturma' diyerek teþekkür ettiniz.

 

12 yaþýnýzdayken zararlý TV programlarýný seyretmenizi istemedi. O evde deðilken hepsini izleyerek teþekkür ettiniz.

 

19 yaþýnýzdayken okul masraflarýnýzý karþýladý, sizi arabayla kampusa götürdü ve eþyalarýnýzý taþýdý.

 

Arkadaþlarýnýz alay etmesin diye kampus kapýsýnda vedalaþarak teþekkür ettiniz.

 

21 yaþýnýzdayken iþ hayati ve kariyerinizle ilgili size fikir vermek istedi. 'Ben senin gibi olmayacaðým' diyerek teþekkür ettiniz.

 

22 yaþýnýzdayken kep giyme töreninizde size gururla sarýldý. Avrupa seyahati için para isteyerek teþekkür ettiniz.

 

25 yaþýnýzdayken düðün masraflarýnýzý karþýladý, sizin için hem mutlu oldu hem çok duygulandý. Siz dünyanýn bir ucuna taþýnarak teþekkür ettiniz.

 

30 yaþýnýzdayken bebek bakimi hakkýnda size akil vermek istedi. 'Artik bu ilkel yöntemleri býrak' diyerek teþekkür ettiniz.

 

40 yaþýnýzdayken sizi arayýp bir akrabanýzýn doðum gününü hatýrlattý. 'Anne iþim baþýmdan aþkýn' diyerek teþekkür ettiniz.

 

50 yaþýnýzdayken o çok hastalandý, hafta sonunda onu görmeye gittiðinizde mutlu oldu.

Ona yaþlýlarýn çocuk gibi nazlý olduðunu söyleyerek teþekkür ettiniz.

 

Derken bir gün..... o öldü.

O güne kadar onun için yapmadýðýnýz ne varsa, o anda kalbinize bir yýldýrým gibi duþtu....

 

 

VE BÝR HÝKAYE:

 

'Evin telefonu sabaha karþý üç buçukta çaldý. Uyku sersemi adam telefonu açtý.

Telefondaki ses annesine aitti.

Telaþlandý, korktu baþlarýna bir þey mi gelmiþti?

Annesi 'nasýlsýn oðlum iyi misin?' diye sordu.

Oðlu þaþkýn bir ifadeyle 'iyiyim anne hayýrdýr bir þey mi oldu siz iyi

misiniz?' dedi.

Annesi 'biz iyiyiz bir þeyimiz yok sadece sesini duymak istedim' dedi.

Oðlu da 'anne bunun için mi aradýn saat sabahýn üçbuçuðu yarýnda

konuþabilirdik' diyince annesi de 'rahatsýz mý ettim oðlum?' dedi.

 

 

Oðlu 'evet anne rahatsýz ettin' diyince annesi

 

'30 sene önce sen de beni bu

saate rahatsýz etmiþtin, doðum günün kutlu olsun'

 

EÐER HALA SÝZÝNLEYSE, ÞÝMDÝ ONU HER ZAMANKÝNDEN DAHA COK SEVÝN....

 

UNUTULMAMAK DÝLEÐÝYLE...

Link to comment
Share on other sites

Derken bir gün..... o öldü.

O güne kadar onun için yapmadýðýnýz ne varsa, o anda kalbinize bir yýldýrým gibi duþtu....

 

Gec kalmadan yapmali insan bazi seyleri...

 

Paylasim icin cok sagol. Hos bir yazi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...