Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanya'da Almanlar yaþýyorsa

Sakarya'da sakarlar mý yaþar?

 

File çorap aldým.

-File niye aldýn? Kendine alsaydýn ya..

 

Abi sana Sýla'nýn selamý var.

-Hangi Sýla?

-Gayri Safi Milli HaSýla

 

Taþýmasuyla neden deðirmen dönmez?

-Çünkü Taþýmasu bir japon kýzýdýr.

-Peki Taþýmasu annesinden nasýl su ister?

-Mataramasuko.

 

Bankacý fil neden hapise girmiþ?

-Bankayý hortumladýðý için.

 

Kýzýn biri kitap okurken ölmüþ. Neden?

-Satýrbaþýna gelmiþ.

 

- Fransýz ihtilali neye karþý yapýlmýþtýr?

-Sabaha karþý

 

-Küçük su birikintisine ne denir?

-Sucuk

 

Yerin kulaðý vardýr benim de kulaðým var..

o zaman ben yer miyim ? Yemem..

 

Sen o çeteyi tanýyor musun

Hangi çeteyi

Peçeteyi.

 

Mercedes bile namaz kýlmýyor renault clio

 

John Wayne'in ebesi kimdir?

-Ebeveyn.

 

-Gözlüklerin numaralýmý?

-Yok kale arkasý...

 

Cin Ali mavi mürekkebe düþerse nolur?

-Blue Jean

 

Çok makbule geçti

þimdi de Ayþe geçiyor.

 

Yangýn dolabýný açmýþlar nolmuþ?

Yang çok kýzmýþ!

 

-Alinin selamý var.

-hangi Ali?

-Þehirlerarasý Otobüs termin-ali

 

Erkek ata ne denir?

Bayat

 

En güzel çay hangi daðda içilir?

Çay bar-daðý'nda

 

Yýkanan Ton'a ne denir?

-Washington

 

Kral tahta çýkýnca ne yapmýþ?

-Tahtayý yerine takmýþ.

 

Adamýn biri yüzme bilmiyormuþ,

denize düþmüþ fakat bir þey olmamýþ.

Neden?

-Adamýn tipi kayýkmýþ.

 

Örümcek adam að atamýyormuþ,neden?

-Çünkü að baðlantýsý kopmuþ.

 

Ben kamyonu sürüyordum,

leonardo da vinci.

 

Bir elmanýn içinden bir kurt çýkmasýndan daha kötü ne olabilir?

-Bilemediniz iki kurt deðil, yarým kurt çýkmasý!

 

Sarýþýnlar neden 11'i yazamazlar?

-Hangi 1'i önce yazacaklarýný bilmedikleri için.

 

4.murat neden intihar etmiþ..?

Ýlk 3 e giremediði için.

Sarýþýn pizza ýsmarlar.

Pizzacý sorar: "6 parçaya mý böleyim, 8 parçaya mi?

Sarýþýn "6'ya böl", der, "sekiz parçayý bitiremem".

 

77 yi neden bugüne kadar kimse ayýramamýþ?

-Seven'leri ayýrmak günahta ondan:)

 

Temel kahvede iþe baþlar, müþterilerden biri seslenir:

-Temel bize üç çay, biri açýk olsun.

-Hangisi?

 

Sýcak buza ne denir?

-Hatice. (hot ice)

 

Hangi pansiyonda kalýnmaz?

-Süspansiyon.

 

Sana bir kýllýk yapayým, içine kýllarýný koyarsýn.

 

Sen þimdi terlemiþsindir, ben sana bir terlik getireyim en iyisi.

 

Þoförle konuþmayýn, adi herif herkese laf taþýyor!

 

Ýlk görüþte aþka inanýr mýsýn? Yoksa tekrar mý gidip geleyim?

 

Boþluktaki file ne denir_

-Fil in the blanks.

 

Geçen gün arkadaslarla firinda patates yiyorduk,

firin sicak geldi bahçeye çiktik

 

Cem Uzan, üstünü örteyim

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...