Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Evlendiniz ama eþ olamadýnýz.

 

berabersiniz ama bir olamadýnýz.

 

birbirinizi buldunuz ama kendinizi bulamadýnýz..

 

evet... sen öyle beklemeliydin ki onu,eþin cennete koþar gibi evine gelmeliydi...

 

öyle bir sevgi halesi olmaydý ki gözlerinde,sana bakýnca cennete düþmeliydi...

 

arýndýrmalýydýn kalbini her türlü þüpheden ,tüm dünyevi endiþelerden.

 

kalbinde öyle sonsuz umut rüzgarý esmeliydiki eþinin kalbindeki tüm kara bulutlar seni seni görünce daðýlmalýydý..

 

''beni incitti sözünü silmeliydin aklýndan.her ne olursa olsun incitmemeliyim,çünkü ben sevgi bestesiyim demeliydin..

 

Ona hizmet bir zorunluluk deðil sevgi ve merhametin sonsuz çaðlayaný gibi yaþanmalýydý evinizde..

 

her zaman coþkulu her zaman berrak.

 

sen onun huzur köþesi olmalýydýn.

 

evine girerken gül bahçesine girmeliydi,

 

nefsin homurdanýþlarýný deðil,kalbin ölümsüz ve doyumsuz sevgi bestelerini dinlemeliydi senden

 

ve sen sevgili dostum.

 

evine dünyanýn gürültüsünü deðil,kalbinin huzurunu getirip gezmeliydin

 

gözlerindeki solgun bakýþlarý umut çeþmasinde yýkayýp öyle bakmalýydýn eþine....

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...