Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

  • 4 months later...

SAKLI TARÝHÝMÝZ 2

 

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz her Cuma TV 5 Int'de Saklý Tarihimizi Aydýnlatýyor

 

 

 

Ø HER CUMA AVRUPA SAATÝ 19:00 DA TV5 INT EKRANINDA; TURKÝYE SAATÝ 20:00DE TV5 EKRANINDA

 

 

 

Ø VE HER PAZAR AVRUPA SAATÝYLE SAAT 14:30 DA TV5 INT DE YAYINLANIYOR.

 

 

 

 

 

Bu programda, Osmanlý Arþivleri anlatýlacaktýr:

 

1- Osmanlý Arþivi deyince aklýmýza ne gelmelidir?

 

a) Yasama ve yürütme organýna ait Osmanlý belgeleri

 

aa) Baþbakanlýk Osmanlý Arþivindeki belgeler.

 

bb) Tapu Kadastro Kuyûd-ý Kadîme Arþivindeki Belgeler

 

cc) Askerî Tarih Arþivindeki Belgeler

 

dd) Diðer muhtelif arþivlerdeki belgeler

 

b) Yargý organýna ait Osmanlý belgeleri;

 

aa) Ýstanbul Müftülüðündeki belgeler

 

bb) Milli Kütüphânedeki belgeler

 

2- Bulgaristan’a satýlan evraklar konusunun aslý ve astarý nedir? ne kadar belge ve nasýl satýlmýþtýr?

 

3- Tapu-tahrir defterleri ve Hz. Peygamber’in vakfý hakkýnda neler diyeceksiniz?

 

4- Bir insan kendi aslýný ve neslini arþivden nasýl bulabilir? Somuncu Baba misalini anlatabilir misiniz?

 

 

 

Bu ve benzeri sorularýn cevaplarýný merak ediyorsanýz, belirtilen saatlerde TV 5’in baþýna geçin.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...