Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

 

 

:selam:

 

Bunlari biliyormuydunuz?

 

 

Kendi dirseðini yalamanýn imkansýz olduðunu

 

Ördeðin vakvaklamasýnýn yanký yaratmadýðýný ve bunu kimsenin açýklayamadýðýný

 

Yaþamýn boyunca uyku sýrasýnda yaklaþýk 70 böcek ve 10 örümcek yiyeceðini (Mmmmh!! :-X

 

Ýdrarýn zifiri karanlýkta parladýðýný

 

Eðer çok þiddetli hapþýrýrsan, kaburgalarýndan birini kýrabileceðini

 

Hapþýrmayý engellemeye calýþýrsan, baþýndaki veya boynundaki damarlardan birinin yýrtýlabileceðini ve ölebileceðini

 

Hapþýrdýðýn sýrada gözlerini açýk tutmaya çalýþýrsan, yerlerinden fýrlayabileceklerini

 

Domuzlarýn vücut yapýlarýndan dolayý hiçbir zaman baþlarýný yukarý kaldýrýp gökyüzüne bakamadýklarýný

 

Dünya nüfusunun %50 sinin hiç telefonla konuþmadýðýný

 

Farelerin ve atlarýn kusamadýklarýný

 

1 saat süreyle kulaklýkla birþey dinlemenin kulaktaki bakteri sayýsýný %700 arttýrdýðýný

 

Çakmaðýn kibritten önce bulunduðunu

 

Parmak izleri gibi dil izlerinin de her insan için benzersiz olduðunu

 

Bu yazýyý okuyan insanlarýn %75 inden fazlasýnýn, dirseklerini yalamaya çalýþacaklarýný :lachen:

 

Biliyormuydunuz?

 

selam ve dua ile

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...