Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Üç ay evvel, Fransa'da bir askeri manevra sýrasýnda, erin plastik mermi olmasý gereken silahýnda, gerçek mermi çýktý ve oluþan kazada 17 er yaralandý. Sadece ya-ra-lan-dý.. Sonuç.. Fransa Genelkurmay Baþkaný istifa etti.

 

*********

Sayýn General Baþbuð!..

 

Millet sizden bu 17 þehidin ölümünden sorumlu olanlarý bulmanýz ve açýklamanýzý bekliyor. O zaman gelecekte böylesi ihmal ve gafletlerin tekrarlanmasý ihtimali azalýr. O zaman Ordu'ya güven sarsýlmaz.. Türk Ordusunun hiçbir kusuru yokken düþmanýn, ilan ederek, elini kolunu sallayarak bir karakolumuzu basabileceðini, 17 þehit ve 20 yaralý verdirebileceðini kabullenmek, PKK'ya fena halde itibar saðlar ve Türkiye'ye en büyük darbeyi vurur. Psikolojik savaþý yitiririz. Hiçbir asker bir daha o bölgeye inanarak, güvenerek gitmez.. O þehitlerin ana ve babalarý bir daha "Vatan sað olsun" demezler.

 

HINCAL ULUÇ/SABAH

 

haksýzmý sayýn yazar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...