Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

  • 2 weeks later...

Yine sehit...

bugün tv de izledim 17 sehit var diyorlar Hakkaride...

 

bu olaylar artik insanin canini sIkmaya basladi... bu kadarda ucuz ve insanlik disi bir grup görmedim...

 

ne bayram bilirler ne ramazan bilirler elinden geldigince hunharca asker sehit ederler...

 

allah belalarini versin...

 

 

SEHITLER ÖLMEZ; VATAN BÖLÜNMEZ

 

 

Link to comment
Share on other sites

Kana doymuyolar zalimler!

Hic birsey karsiliksiz kalmaz, kaldiki bide Allahin kullarina zarar verirseler. Eyer bu dunyada azab görmüyorsalar emiinimki öbür dünyada azabin en dehsetlisini siddetlisini görecekleri icin bu dünyada azab görmüyorlar.

 

Rabbim Sabir versin.....

Link to comment
Share on other sites

:bism:

 

Bu Kahramanlarda unutulmayacak:

 

Piyade Astsubay Mehmet BOZKURT

Astsubay Çavuş SONER ÖZÜBEK

Uzman Çavuş Mustafa UYSAL

Çavuş Selçuk GÜRDAL

Er Lokman EKER

Er Yavuz ÖZTÜRK

Er Zekeriya YATI

Er Abdurrahman DOĞAN

Er İrfan BEYAZ

Er Vedat KUTLUCA

Er Samet SARAÇ

Er Mehmet CÜCÜK

 

 

 

Allah Rahmet eylesin, Nur icinde yatsinlar - Amin. Sehit Ailelerine Sabr diliyorum yaratandan, onlarin Kayibi bizim kayibimiz-onlarin acisi bizim acimiz.

 

Yüregimize Atesler düsürdünüz, ALLAH´im Atesi bunlarin basucundan eksik etme.

Link to comment
Share on other sites

Sehitlerimizin anisina

ve tüm Türkiye sevdalilarina...

 

Istiklal Marsimiz

 

Korkma, sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yýldýzýdýr, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

 

Çatma, kurban olayým, çehreni ey nazlý hilal!

Kahraman ýrkýma bir gül! Ne bu þiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarýmýz sonra helal...

Hakkýdýr, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

 

Ben ezelden beridir hür yaþadým, hür yaþarým.

Hangi çýlgýn bana zincir vuracakmýþ? Þaþarým!

Kükremiþ sel gibiyim, bendimi çiðner, aþarým.

Yýrtarým daðlarý, enginlere sýðmam, taþarým.

 

Garbýn afakýný sarmýþsa çelik zýrhlý duvar,

Benim iman dolu göðsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasýl böyle bir imaný boðar,

'Medeniyet!' dediðin tek diþi kalmýþ canavar?

 

Arkadaþ! Yurduma alçaklarý uðratma, sakýn.

Siper et gövdeni, dursun bu hayasýzca akýn.

Doðacaktýr sana va'dettigi günler hakk'ýn...

Kim bilir, belki yarýn, belki yarýndan da yakýn.

 

Bastýðýn yerleri 'toprak!' diyerek geçme, taný:

Düþün altýnda binlerce kefensiz yataný.

Sen þehit oðlusun, incitme, yazýktýr, ataný:

Verme, dünyalarý alsan da, bu cennet vataný.

 

Kim bu cennet vatanýn uðruna olmaz ki feda?

Þuheda fýþkýracak topraðý sýksan, þuheda!

Caný, cananý, bütün varýmý alsýn da hüda,

Etmesin tek vatanýmdan beni dünyada cüda.

 

Ruhumun senden, ilahi, þudur ancak emeli:

Deðmesin mabedimin göðsüne namahrem eli.

Bu ezanlar-ki þahadetleri dinin temeli,

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taþým,

Her cerihamdan, ilahi, boþanýp kanlý yaþým,

Fýþkýrýr ruh-i mücerred gibi yerden na'þým;

O zaman yükselerek arsa deðer belki baþým.

 

Dalgalan sen de þafaklar gibi ey þanlý hilal!

Olsun artýk dökülen kanlarýmýn hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ýrkýma yok izmihlal:

Hakkýdýr, hür yaþamýþ, bayraðýmýn hürriyet;

Hakkýdýr, hakk'a tapan, milletimin istiklal!

 

 

Mehmet Akif Ersoy

 

Link to comment
Share on other sites

Allah geride kalanlarina sabir versin.

 

 

Bizde PKK'ya destek olan Sanatcilarin Türkülerini dinlemeye,TV Programlarini izlemeye devam edelim.Edelimki MEHMETCIGE atilan her mermide bizimde bir payimiz olsun.Helal olsun bize,birde utanmadan cikip hepimiz Mehmetcigiz diye Pankart aciyoruz.

 

Yaziklar olsun bize!!!!!!!!!!!!!

Link to comment
Share on other sites

Benim Camlar Bayrak Dolu, herkes bilsin acimizi !

 

Senisn icimdeki dolu olan Sanci,

senin icin Hersey,

benim Bacimin Namusunu koruyan. YIKAMASNIZ bizi,

 

Biz Mehemtcigiz !

 

 

 

 

BIZ 1´iz !!!!!!!!!!!

 

 

 

 

 

Lütfen Yurtsver-Kardesler.....cikarin dolaplaran Bayraklari. Zaman BUGÜN!

 

Link to comment
Share on other sites

ÞEHÝDÝME MEKTUP

 

Mehmet’im.. aslaným.. yiðidim..

 

Topraða düþtüðünün haberini aldým.

Hain bir pusuda avlamýþlar seni.

Týpký geçenlerde tertiplerini yaktýklarý gibi…

Gecenin en karanlýk bir vaktinde,

Memleketin en kuytu bir yerinde.

Nereden geldiðini anlamadýðýn kahpe ateþlerle

Yýkýlmýþsýn yiðidim, ben de yýkýldým.

 

Annen doyamadý sana.

Baban doyamadý.

Bacýn doyamadý.

Niþanlýn doyamadý.

Sen doyamadýn gençliðine yiðidim.

Hayatýn anlamýný anlayamadan,

Aramýzdan ayrýldýn.

Hem de Nerden geldiðini bilemediðin kahpe kurþunlarla,

Yýkýlmýþsýn yiðidim, ben de yýkýldým.

 

Biz þimdi arkandan,

Seni arkadan vuranýn kim olduðunu bulmaya çalýþýyoruz.

Tetiði çeken ‘kahpe’ malum elbette,

Ama tetiði çektirenleri bir türlü bilemiyoruz.

Düþmaný bilmek kolay lakin,

Dost postuna bürünününce, seçemiyoruz.

 

Yiðidim,

 

Allah sana makamlarýn en kýymetlisini vaad ediyor.

Cennet-i Ala’da belki de önüne zemzemler konuyor.

Gel gör ki biz burada kan kusuyoruz yiðidim.

Etrafýmýzdaki herþey anlamsýzlaþýyor.

Bir uðultudur almýþ baþýný gidiyor.

Söylenenlerden bir kelime bile anlaþýlmýyor.

 

Ýhanetin derinliði baþýmýzý döndürüyor yiðidim

Midemizi bulandýrýyor

Haini, planýný, programýný, stratejisini gördükçe,

Baþýmýz dönüyor,bakýþýmýz bulanýyor.

Masum göz yaþlarýnýn üstüne timsahlarýnki dökülüyor.

Göz yaþlarýný ancak kokusundan ayýrýyoruz yiðidim.

Bazýlarý ýstýrap, bazýlarý ihanet kokuyor.

 

Yiðidim,

 

Sen þimdi belki de,

Bir köþkte misafirsin ötelerde.

Bizse tarifi imkansýz bir cenderede,

Sýkýþtýkça sýkýþýyoruz.

Bir yas var bugünlerde bizim mahallede

Herkes aðlýyor..

Hepimiz aðlýyoruz

 

MÝLLETÝMÝZÝN BAÞI SAÐOLSUN.....

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...