Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Þu anki meclise baktýðýmýzda neredeyse her cenahtan fikir var sadece milli görüþçüyüm diyen Ýslam Birliði ümmet sevdalýsý adamlar yok!

 

BAÐIMSIZ OLARAK SEÇÝMLERE GÝRSEYDÝK EN AZ 6 ila 11 MÝLLETVEKÝLÝ ÇIKARABÝLECEKTÝK..

ABDURRAHMAN DÝLÝPAK GEÇEN GÜNKÜ YAZISINDA saadetin % 8 in üzerinde oy aldýðý 5-6 yeri yazmýþ ve bu deðerlendirmede bulunmuþ.Keþke Saadette mecliste olsaydý diyor ve eksikliðinin büyük kayýp olduðunu ifade ediyor...

 

Bence Saadet Partisinin 22 Temmuz 'da aldýðý oyla 812.430 ve AKP 'den Saadet Partisine kayacak bazý eski Milli Görüþ oylarý ile en 6 ila 11 tane Milletvekili ile Saadet Partisi þimdi Mecliste olurdu.Aþaðýdaki Seçim Sonuçlarýna göre garanti olarak 6 Milletvekili olmak üzere Ýstanbuldan 3,Konya 1 veya 2 ,Bursa 1,Kocaeli 1, ve Potansiyel olarak Milletvekili çýkarýbilicek yerler Bayburt 8,60 %,Sakarya 6,19 %,Trabzon 5,47 % ,Zonguldak 4,34 % ,Gümüshane 4,30 %,Kayseri % 2,05.

 

Eðer Baðýmsýz Girilseydi ,AKP deki eski bazý Milli Görüþ Oylarý Saadet Partisine kaymasýyla,Saadet Partisinin Baðýmsýz Milletvekili Sayýsý artabilirdi.2007 ve 2002 Seçimlerindeki gibi eski Fazilet ve Rafah Partilerin çoðu Milli Görüþ Oylarý AKP 'ye kaydý,Saadet Partisi Barajý aþamayacaðý için.

 

Keþke barajý aþamayacaðý bütün Seçim Anketlerde belli olmuþken ve bu neredeyse belliyken keþke baðýmsýz olarak girilseydi ve mecliste grup kursaydýk...

Çünkü dýþardan Saadet Partisi nin fikirlerini dillendirmek ve medyada yer bulmak kolay olmuyor!!!

Ýllere göre 2007 Seçim Sonuçlarý SAADET PARTÝSÝ

OYLARIN ÝLLERE GÖRE DAÐILIMI

 

http://secim2007.hurriyet.com.tr/partidetay.aspx?pid=20

 

Ýstanbul 1. Bölge % 2,94 62.512 0

 

 

 

Ýstanbul 2. Bölge % 3,72 61.144 0

 

 

 

Ýstanbul 3. Bölge % 2,55 50.048 0

 

 

 

Ankara 1. Bölge % 1,15 14.785 0

 

 

 

Ankara 2. Bölge % 1,24 14.627 0

 

 

 

Ýzmir 1. Bölge % 0,86 9.115 0

 

 

 

Ýzmir 2. Bölge % 0,89 9.184 0

 

 

 

Adana % 1,53 13.983 0

 

 

 

Adýyaman % 2,02 4.888 0

 

 

 

Afyon % 1,80 6.864 0

 

 

 

Aðrý % 0,93 1.513 0

 

 

 

Aksaray % 1,58 2.817 0

 

 

 

Amasya % 2,38 4.654 0

 

 

 

Antalya % 1,32 11.822 0

 

 

 

Ardahan % 0,85 475 0

 

 

 

Artvin % 1,89 1.877 0

 

 

 

Aydýn % 1,07 5.922 0

 

 

 

Balýkesir % 2,07 14.301 0

 

 

 

Bartýn % 2,47 2.757 0

 

 

 

Batman % 1,89 2.992 0

 

 

 

Bayburt % 8,60 3.605 0

 

 

 

Bilecik % 3,97 4.635 0

 

 

 

Bingöl % 1,77 1.975 0

 

 

 

Bitlis % 1,64 1.911 0

 

 

 

Bolu % 3,58 5.918 0

 

 

 

Burdur % 2,52 3.963 0

 

 

 

Bursa % 3,90 51.048 0

 

 

 

Çanakkale % 0,91 2.730 0

 

 

 

Çankýrý % 2,34 2.506 0

 

 

 

Çorum % 1,65 5.458 0

 

 

 

Denizli % 0,98 5.049 0

 

 

 

Diyarbakýr % 0,58 2.678 0

 

 

 

Düzce % 4,17 8.001 0

 

 

 

Edirne % 1,65 3.993 0

 

 

 

Elazýð % 3,71 10.079 0

 

 

 

Erzincan % 1,97 2.399 0

 

 

 

Erzurum % 3,42 12.661 0

 

 

 

Eskiþehir % 1,60 6.956 0

 

 

 

Gaziantep % 1,42 7.825 0

 

 

 

Giresun % 2,39 5.710 0

 

 

 

Gümüþhane % 4,30 2.963 0

 

 

 

Hakkari % 0,53 460 0

 

 

 

Hatay % 1,12 7.161 0

 

 

 

Iðdýr % 0,28 179 0

 

 

 

Isparta % 2,86 6.730 0

 

 

 

K.Maraþ % 1,46 6.807 0

 

 

 

Karabük % 4,11 5.271 0

 

 

 

Karaman % 3,03 3.799 0

 

 

 

Kars % 1,21 1.496 0

 

 

 

Kastamonu % 1,70 3.785 0

 

 

 

Kayseri % 2,05 12.323 0

 

 

 

Kýrýkkale % 1,79 2.820 0

 

 

 

Kýrklareli % 0,77 1.595 0

 

 

 

Kýrþehir % 1,62 1.995 0

 

 

 

Kilis % 2,01 1.214 0

 

 

 

Kocaeli % 8,25 62.194 0

 

 

 

Konya % 4,58 46.947 0

 

 

 

Kütahya % 2,85 10.287 0

 

 

 

Malatya % 1,61 5.863 0

 

 

 

Manisa % 1,48 11.470 0

 

 

 

Mardin % 1,22 2.935 0

 

 

 

Mersin % 0,83 6.583 0

 

 

 

Muðla % 0,59 2.647 0

 

 

 

Muþ % 1,96 2.756 0

 

 

 

Nevþehir % 3,32 5.298 0

 

 

 

Niðde % 2,83 5.003 0

 

 

 

Ordu % 1,36 5.136 0

 

 

 

Osmaniye % 1,28 2.824 0

 

 

 

Rize % 3,39 6.101 0

 

 

 

Sakarya % 6,19 29.323 0

 

 

 

Samsun % 2,35 15.047 0

 

 

 

Siirt % 0,93 850 0

 

 

 

Sinop % 1,85 2.174 0

 

 

 

Sivas % 3,84 12.871 0

 

 

 

Þanlýurfa % 2,32 10.321 0

 

 

 

Þýrnak % 0,09 118 0

 

 

 

Tekirdað % 1,29 5.105 0

 

 

 

Tokat % 3,09 10.147 0

 

 

 

Trabzon % 5,47 22.312 0

 

 

 

Tunceli % 0,38 162 0

 

 

 

Uþak % 1,77 3.519 0

 

 

 

Van % 1,30 3.991 0

 

 

 

Yalova % 2,43 2.514 0

 

 

 

Yozgat % 1,69 4.212 0

 

 

 

Zonguldak % 4,34 15.154 0

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...