Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erbakan `in AKP ´ye karþý Cepheleþme fikrini uygun buluyorum.Yaklaþan Seçimde SP ve BBP,ANAP,GP `den oluþabilecek bir Birlik,Seçimlerde AKP`ye Oy Erozyonuna uðratabilir.Aksi takdirde Saadet Partisi ve BBP,ANAP,Genç Partisi, gelecek Seçimde kaybeder.

http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=80503&uniq_id=1177701466

 

 

Erbakan'dan Cepheleþin Önerisi

 

19 Nisan 2007 Perþembe

 

Necmettin Erbakan bugünlerde çok aktif. Uzun süre sesi soluðu çýkmayan yasaklý lider 'cepheleþme' gibi keskin bir önerisiyle dikkat çekti..

 

Laiklik veya devletin bir kurumuna karþý deðil, AK Partiye karþý 'cepheleþin' dedi. Sol bir partinin söylemini andýran bu çaðrý tartýþýlýyor.

 

 

Milliyet yazarý Taha Akyol, Saðda hareketler baþlýklý köþesinde Erbakan'ýn hangi partilere bu teklifi götürdüðünü yazdý:

 

"Saadet Parti'miz ile Doðru Yol, ANAP, Genç Parti, Büyük Birlik Partisi 'cephe' oluþtursun!"

 

Erbakan'ýn öneri götürdüðü DYP'li yetkili MHP'yi neden bu cepheleþmeye katmadýðýný sordu. Taha Akyol, Erbakan'ýn muhatabýna þu cevabý verdiðini yazdý: "Onlar katýlmaz"

 

Birleþme ya da seçim ittifaký deðil de cepheleþme? Yazar Erbakan'ýn düþüncelerini þöyle aktarýyor: "Birleþmenin gerçekçi olmayacaðýný Hoca da biliyor. Seçim ittifakýnýn seçilme endiþesi gibi algýlanacaðýný, ciddiye alýnmayacaðýný da fark ediyor."

 

Ancak DYP'den gelen cevap Erbakan'ý üzdü. DYP, öneriyi görüþmeye deðer bulmadý. Aðar, kamplaþmaya karþý olduðunu sinyalini son günlerdeki beyanlarýyla veriyordu.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...