Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Selâmün aleyküm arkadaþlar!

 

Sizlere bir tane Ezanlý saat tanýtacaðým:

 

http://www.era-tec.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=39&lang=de

 

Bu saat tam 9 tane ezan makamý okur. 3 tane Türk makamý, 3 tane Mýsýr makamý ve 3 tane Mekke makamý. Yani üç tane önayarlý alternatif ezan sistemi ayarlanmýþtýr (fakat alternatiflerdeki makamlarý birbirleriyle çaprazlayamazsýnýz. Yani mesela öðlen Türk, ikindi için ayrýca Mýsýr makamý ayarlayamazsýnýz).

 

Saat tam beþ vakit ezan okur. Almanya'da ezandan mahrum olanlarýmýz ezan sesine bir nevi kavuþmuþ olurlar. Takvim Diyanet sistemine göre önayarlýdýr.

 

Bu saatin ayrýca önayarlý Ramazan proðramý vardýr. Açýldýðýnda, Sahur vaktinde Ýmsak'tan bir saat önlce manili davul çalar, Ýmsak vaktinin girdiðini bibip sesiyle haber verir. Akþam Ýftar vaktinde Ýlahi söyler, sonra top atar (korkmayýn, sadece simülasyon!), sonra iftar duasýný okur ve nihayet akþam ezanýný okur. (Önayarlý Ramazan proðramýný deðiþtiremezsiniz. Mesela Akþam sadece top atsýn ve Ezan okusun olmaz.)

 

Öðünmek gibi olmasýn, ben birkaç ay önce bu saati kitap fuarýndan 70 Euro'ya (indirimli) aldým. Þimdi Ramazan ayýnda sahura daha zevkli kalkýyor, Ýftarýmýzý da daha zevkli bir þekilde yapýyoruz.

 

Onu için arkadaþlar, ne olur saat pahalý diye cimrilik etmeyin. Mutlaka alýn!

 

Ezaný öyle ilk Ezanlý saatler gibi bozuk sesle okumaz. Aynen teypten dinler gibi okur.

 

Saati satýn alýrken satýcýya sordum niçin selâ vermdeðini. Dedi ki, selâ da ayarlanmýþ olsaydý, saat daha da pahalýya mâl olurumuþ, o zaman da müþteri almazmýþ. Neyse, ama mutlaka almanýzý tavsiye ederim.

 

Selamlar!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...