Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vehbi Koç ölmeden evvel oðlu Rahmi'yi çaðýrýp, Beni mezara mutlaka çoraplarýmla gömeceksiniz, yoksa hakkýmý helal etmem diye vasiyet etmiþ ve bi de mektup vermiþ. Bu mektubu ben öldükten sonra ilk baþýn sýkýþtýðýnda açarsýn demiþ.

 

>Gün gelmiþ Vehbi Koç Hakkýn rahmetine kavuþmuþ. Oðlu, vasiyeti gereði babasýný çoraplarýyla gömmek istemiþ. Fakat camiinin imamý bunu kabul etmemiþ, Ille de çoraplar çýkacak, yoksa namazý kýldýrmam demiþ. Baþka bi imam getirmiþler ama nafile, Dinimize ters diyerek o da kabul etmemiþ. Baþka bi hoca daha. Yok. O da kabul etmemiþ.

 

>Rahmi Koç çaresizlikten kývranýyomuþ. Düþünmüþ taþýnmýþ ama bi çözüm bulamamýþ. Birden aklýna, babasýnýn ilk baþýn sýkýþtýðýnda açarsýn dediði mektup gelmiþ. Rahmi Bey hemmen mektubu bulup heyecanla açmýþ. Mektupta aynen þöyle yazýyormuþ: Gördün mü oðlum Rahmi! Ben ki Türkiye'nin en zengin adamýyým. Ama mezara bir çorap dahi götüremedim. Eee, hani nerede benim zenginliðim?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Eh iste biz dahi dünyanin her yönüyle ne kadar aldatici oldugunu bilmemiz lazim .Zira her halukarde gidecegiz...!!!!

 

Ve dünya ait benim zannettigimiz dünyada kalacak..

 

Demekk ki hakiki Mülk sahibi O!!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...