Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Said Nursi onlarca yýl niye hapis yattý?

 

Ahmet Hakan'ýn Tarafsýz Bölgesi yine ilginç isimleri ekrana taþýdý.

 

Ahmet Hakan'ýn Tarafsýz Bölgesi'nin konuklarý son dönemin en konuþulan isimleri Star Gazetesi yazarlarý Mustafa AKYOL ve Hidayet ÞEFKATLÝ TUKSAL oldu. Ayný programa Eski YÖK Baþkaný olan ve Ergenekon sanýklarý arasýnda yer alan Kemal Gürüz de katýldý.

 

Türban sorununun konuþulduðu programa Mustafa Akyol'un Kemal Gürüz'e sorduðu bir soru damgasýný vurdu.

 

Kemal Gürüz'ün baþörtüsü yasaðý nedeni ile ýzdýrap içinde olan insanlarý görmezden gelmesi üzerine Mustafa Akyol sesini yükseltti.

 

VÝDEO ÝÇÝN TIKLA>>>>

http://video.moralhaber.net/politika/said-nursi-onlarca-yil-niye-hapis-yatti/

 

'Cumhuriyetle problemi olan insanlar dediðiniz insanlar belkide cumhuriyetin haksýzlýk ettiði insanlar. Acýsý olan kesimler. Evet ideolojik olanlar olabilir.. Bunlar zaten marjinaldir. Mesela Darül Harp dediniz. Bu Türkiye'yi küfür ülkesi savaþýlacak ülke ilan etmek demektir. Ama bunun sebebi Türkiye'deki geleneksel dini cemaatler o kadar törpülendi ki... Cumhuriyet'in istemeden ürettiði bir þeydir bu.' derken verdiði örnek dikkat çekti:

 

'Bir örnek; Said Nursi niye onlarca yýl hapislerde sürüldü? Allah'ýn varlýðýný anlatan kitaplar yazýyordu. Ne darül harp vardý ne baþka biþi. 1920'lerde 1930'larda sýf Kur'an kursu açýyor, irticayý yayýyor diye Süleyman Hilmi Tunahan'lara büyük baskýlar yapýldý. O baskýlarýn üzerine o insanlar devlete karþý daha alerjik olabilir, torunlarý devlete karþý alerjik olmuþ olabilir.'

 

Mustafa Akyol, Kemal Gürüz'e ayrýca þu tavsiyede bulundu:

 

'Ýnsanlarýn sorunu varsa bu insanlar kaný bozukta ondan diye bakmamak lazým. Ne oldu niye böyle oldu diye sormak anlamak lazým. Türkiye otoriter sistemden kaynaklanan itilmiþ kesimleri þimdi kazanýyor.'

 

Moralhaber.net, 28.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...