Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kýlýçdaroðlu: Ýnsanlarýmýz Nurcu da olabilir

 

http://www.risalehaber.com/images/news/71958.jpg

 

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu þaþýrtmaya devam ediyor. Avrupa'da siyasi görüþmelerde bulunan Kýlýçdaroðlu, daha önce baþörtüsü konusunda olumlu sinyaller verirken bugün de cemaatlerle ilgili açýlýmý gerçekleþtirdi.

 

Kýlýçdaroðlu, "Ben cemaatlere saygýlýyým, insanlarýmýz Nurcu da olabilir, Süleymancý da Fethullahçý da..." dedi.

 

Akþam Gazetesi'nden Ýsmail Küçükkaya'ya konuþan Kýlýçdaroðlu, referandum ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Konuþmasýnda din ve cemaat vurgusu yapan Kýlýçdaroðlu, "Yoksullukla din birleþince o kitle kaskatý kesiliyor, ulaþamýyorsunuz. Yoksul ve iþsiz, yardým alýyor, onu devletten deðil, iktidardan sanýyor. Devreye inanç da girince siz ona eriþemiyorsunuz. Cemaatler burada devreye giriyor" þeklinde konuþtu.

 

KILIÇDAROÐLU: ÝNSANLARIMIZ NURCU DA OLABÝLÝR

 

Kýlýçdaroðlu, herhangi bir CHP Genel Baþkanýndan bu güne kadar duyulmayan bir açýklamda da bulunarak, "Ben cemaatlere saygýlýyým" ifadesini kullandý.

 

Ýsmail Küçükkaya, Kýlýçdaroðlu'nun bu sözlerini þöyle aktardý:

 

"Kýlýçdaroðlu 'bir toplumsal dinamik' olarak cemaat gerçeðini nasýl gördüðünü bence çok önemli þu sözlerle ortaya koydu:

'Ben cemaatlere saygýlýyým, insanlarýmýz manevi dünyalarýnda cemaatlere yakýn olabilir. Nurcu da olabilir, Süleymancý da Fethullahçý da... Yeter ki bunu siyasallaþtýrmasýnlar. Manevi dünyayý siyasete alet etmesinler.'

 

RisaleHaber, 21.09.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...