Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Tenekeci Abdullah Gayretlioðlu, Hakk'a yürüdü

 

http://medya.zaman.com.tr/2010/08/30/abdullah.jpg

 

Bediüzzaman Said Nursi'nin Emirdað'da bulunduðu dönemde hizmetinde bulunan Abdullah Gayretlioðlu (Tenekeci Abdullah) Hakk'a yürüdü.

 

105 yaþýndaki Abdullah Gayretlioðlu, ilerleyen yaþýna baðlý olarak hasta yatýyordu. Naaþý dün ikindi namazýndan sonra kýlýnan cenaze namazý ile Emirdað ilçe kabristanlýðýna defnedilen Abdullah Gayretlioðlu'nun cenazesine yüzlerce seveni katýldý.

 

Yakýnlarý ve tanýyanlar Abdullah Gayretlioðlu (Tenekeci Abdullah) ile Bediüzzaman Said Nursi arasýndaki baðý þöyle aktardý: "Üstad, Çarþý Camii'ne gelip giderken Tenekeci Abdullah'ýn dükkanýnýn önünden geçer ve 'Abdullah sen benim kardeþimsin, bana dua et' der. Abdullah Gayretlioðlu bu olayý anlatýrken 'Görüyor musun büyük bir alim benim gibi küçük bir adamdan dua istiyor' derdi."

 

Yakýnlarý, Tenekeci Abdullah'ýn Bediüzzaman'la ilgili bir baþka anýsýný ise þöyle anlattý: "Bediüzzaman, 25 yýldýr kullandýðý kaþýðý kýrýlýnca Tenekeci Abdullah'a tamir etmesi için gönderir. Gayretlioðlu, 'Bu kaþýk zaten eskimiþ, yenisini alýp göndereyim' diye düþünür. Yeni bir kaþýk alýp Bediüzzaman Said Nursi'ye gönderir. Ama Bediüzzaman'dan 'Bu kaþýk benim deðil, benimkini tamir etsin, çünkü o kaþýk bana 25 yýldýr hizmet ediyor' cevabýný alýnca, kýrýk kaþýðý tamir eder."

 

(CÝHAN), 30.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...