Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erbakan'a göre "2011'de iktidar"lar!...

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/81706.jpg

 

Kapatýlan Refah Partisi'nin eski Genel Baþkaný Necmettin Erbakan, tarihi göstergelere göre Saadet Partisi'nin 2011 genel seçimlerinde iktidarda olacaðýný söyledi. Erbakan, "Ýþte tarihçe bunu ispat ediyor. Türkiye ister istemez aslýna dönüyor." dedi.

 

Kapatýlan Refah Partisi'nin eski Genel Baþkaný Necmettin Erbakan, iftar programýna katýlmak üzere Kocaeli'ye geldi. Erbakan, din ve siyaset üzerine birçok konuda konuþma yaptý. Erbakan, gelecek seçimlere umutla baktýðýný belirterek, iktidara geleceklerini söyledi. Tarihi göstergelere göre önümüzdeki seçimlerde iktidara geleceklerini kaydeden Erbakan Hoca, "Ýspatý burada. 'Nasýl olacak nasýl iktidara geleceksiniz?' Yahu biz milletin kendisiyiz. Bizden baþka iktidar olmaz be. 'Olmaz yürümez ýspanaktan yað çýkmaz hiç çaresi yok' diyorlar. Anahtarlar milli görüþe teslim edilecek. Baþka çaresi yoktur, kurtuluþ yoktur. Ýþte tarihçe bunu ispat ediyor. Türkiye ister istemez aslýna dönüyor." þeklinde konuþtu.

 

AK Parti'nin zayýfladýðýný dile getiren Hoca, "AK Parti výyak výyak výyaklýyor. 'Efendim bütün kalelerimizi birer birer kaybettik' diyorlar. Niçin kaybediyorsun? Millet aslýna dönüyor da onun için. Her þey aslýna döner." ifadelerini kullandý.

 

Erbakan, Türkiye'de 60 tane parti olduðunu, kurtuluþun ise sadece Saadet Partisi'nde olduðunu iddia etti. Erbakan, Saadet Partisi'nin tek kurtuluþ yolu olduðunu, "Saadet Partisi maneviyatlý olduðu için kurtuluþun tek çaresidir. Diðer partilerin hepsi materyalisttir. Hiçbirinde kurtuluþ imkaný yoktur." sözleriyle dile getirdi.

 

AK Parti'yi eleþtiren Erbakan, AK Parti'nin Avrupa Birliði müzakerelerini eleþtirerek, "AK Parti'nin deðerli mensuplarý Avrupa Birliði'ne gireceðiz, terakki edeceðiz diyorlar. Ne zavallýca bir düþünce. 'Hocam bunlarý neden doðru düzgün yetiþtirmedin?' Arka kapýdan kaçýp bahçede top oynarlar da onun için." diye konuþtu.

 

Cihan, 22.08.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...