Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Allah Cezanýzý Versin!..

 

ÝSLAMCILIÐIN cýcýðýný çýkarttýnýz, Allah belânýzý versin!.. Ben çoðunuzun o eski mücahitlik günlerini bilirim, ne nutuklar atýyor, mangallarda kül býrakmýyordunuz. Sonra mücahitlik postunu çýkardýnýz müteahhit oldunuz.

 

Müslümansan, hangi meþreb ve mezhepten olursan ol, mutlaka doðru ve dürüst olmak zorundasýn. Siz yýllar var ki, doðruluk þiþesini taþa vurup paramparça ettiniz. Allah bin kere belânýzý versin!

 

Namaz kýlýyor, günde onlarca defa Allah'tan sirat-ý müstaqime (doðru yola) kýlavuzlamasýný lisan ile niyaz ediyorsunuz ve hayatta tam tersini yapýyorsunuz.

 

Bre uðursuzlar!..

 

Ýslam'da devlet ve belediye bütçelerini hortumlamak var mýdýr?

 

Rüþvet almak var mýdýr?

 

Haram yemek var mýdýr?

 

Her türlü emanete hýyanet etmek var mýdýr?

 

Yalan söylemek, halký aldatmak var mýdýr?

 

Arsa ve arazileri yapýlaþmaya açarak, binalara fazla kat çýkma izni saðlayarak haram komisyonlar almak var mýdýr?

 

Ýhalelere fesat karýþtýrmak var mýdýr?

 

Haram yollarla süper zengin olmak var mýdýr?

 

Size beddua ediyorum. Allah belanýzý versin!.. Ýki yakanýz bir araya gelmesin!.. Haram servetlerinizi huzur içinde yiyemeyin emi!..

 

Müslümanlarýn yüzünü kara çýkarttýnýz... Baþýnýz belâdan kurtulmasýn.

 

 

Mehmet Sevket Eygi, Milli Gazete, 7 Aðustos 2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...