Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Numan Kurtulmuþ'un yapmasý farz olan þey

 

 

ERBAKAN Hoca'nýn biricik veliahtý Fatih Erbakan, Akþam Gazetesi'ne yaptýðý açýklamada “Parti babamýn partisi... Sana ne oluyor Numan... Ya itaat edeceksin ya da çekip gideceksin...” mealinde sözler söylemiþ.

 

Açýkça söylüyorum:

 

Eðer...

 

Erbakan Hoca, Altýnoluk'taki yazlýðýnda kameralarýn karþýsýna geçip, “Bizim oðlan yapmýþ bir çocukluk... Kulak asmayýn onun söylediklerine... Ben onu edep dairesi içine çekerim...” türünde herhangi bir açýklama yapmazsa...

 

Numan Kurtulmuþ'un isyan etmesi üzerine farzdýr.

 

Ýsyan etmelidir ve çýkýp demelidir ki:

 

“Çekin çoluk çocuðu karþýmdan... Daha fazla ayýp etmeyin... Bu yapýlan terbiyesizliktir.”

 

Eðer susarsa, eðer sesini çýkarmazsa, eðer bunun altýnda kalýrsa...

 

Bilmiþ olsun ki...

 

Hem partiyi kaybeder, hem kiþiliðini... Hem zilleti kabullenmiþ olur, hem de küçük düþmüþ olur...

 

Hem liderlik denilen büyüden yoksun olur, hem izzeti iki paralýk olmuþ olur.

 

Hem saltanat uygulamasýna kapý aralamýþ olur, hem bir saçmalýða teslim olmuþ olur.

 

Ayaða kalkmalýdýr, hesaplaþmalýdýr, sesini çýkarmalýdýr, meydan okumalýdýr.

 

Hiçbir þey yapamýyorsa...

 

“Alýn partinizi baþýnýza çalýn” diyerek çekip gitmelidir.

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 16.07.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...