Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kurtlar Vadisi Pusu Eylülde atv'de

 

http://www.moralhaber.net/i/haber/295x200/79699.jpg

 

DEÐER ÖZERGÜN'ün haberi

 

Gösterildiði her sezon izlenme rekoru kýran dizi film 'Kurtlar Vadisi'nin yeni bölümleri, eylül ayýndan itibaren perþembe günleri saat 20.00'de atv'de izlenecek.

 

Ekranlarýn reyting rekorlarý kýran ve heyecanla izlenen dizisi "Kurtlar Vadisi," yeni bölümleri ile eylül ayýndan itibaren atv'de olacak. Çok heyecanlý bir sezon finaline imza atan dizinin merak edilen sorularý, yeni kanalý atv'de yine "Kurtlar Vadisi günü" ve "Kurtlar Vadisi saatinde" yani perþembe günleri saat 20.00'de cevap bulacak. 2003'te yayýmlanan ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi, Türkiye'nin gündemine oturmuþtu. Dizinin ana karakteri Polat Alemdar (Necati Þaþmaz), kendisine verilen görev gereði yüzünü ve kimliðini deðiþtirerek, ailesinden, sevdiklerinden vazgeçip mafya dünyasýnýn içine girmiþ ve mücadelesi sonucunda suç baronlarýnýn oluþturduðu konseye kadar çýkmayý baþarmýþtý. "Kurtlar Vadisi"nin þöhreti ülke dýþýna da taþmaya baþlayýnca komþu ülkeleri de kapsayan hikâyeler aðýrlýk kazandý. Kurtlar Vadisi'nin finalinde Hollywood'un iki ünlü yýldýzý Sharon Stone ve Andy Garcia'nýn yer almasý da dizi sektörüne yeni bir soluk kattý.

 

SÜRPRÝZLERLE GELÝYOR

Kurtlar Vadisi'nin gördüðü büyük ilgi, ekranlardan sinema perdesine taþýnmasýna da neden oldu. Dizinin devamý 2006'da "Kurtlar Vadisi Irak" filmi ile sinemada izlenme rekoru kýrdý. 2008'de ön plana çýkan örgüt üyesi "Muro" karakteri, farklý bir alana da çekilerek sinema filmine dönüþtürüldü. Son olarak 2009'da Ýskender Büyük'ün hikâyesinin anlatýldýðý "Kurtlar Vadisi Gladio" izleyiciyle buluþtu. 4'ncü sezon finalinde izleyicilerin merakla beklediði sürprizler, 5'inci sezonda atv ekranýnda yanýt bulacak. Diziye Polat Alemdar'ýn maceralarýna yeni eklenecek karakterler renk katacak. Eylül ayýnda baþlamasý planlanan dizinin yeni sezonunda "Polat, kýzýnýn yaþadýðýný öðrenecek mi? Aron Feller'in ülke üzerindeki planlarýna engel olmayý baþarabilecek mi" sorularýnýn cevaplarý ve daha fazlasý yer alacak.

 

Sabah.com.tr

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...