Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsrail'de Türk Mallarýna Boykot

 

Ýsrail'in En Büyük Süpermarketleri Birbiri Ardýna Türk Mallarýna Karþý Boykot Baþlattý.

 

 

Ýsrail’de yayýn yapan Kanal 10’un haberine göre, ülkenin en büyük ucuz market zinciri Rami Levy, Gazze’ye yardým konvoyundan sonra oluþan tepki nedeniyle artýk Türk mallarý satmayacaklarýný açýkladý.

 

Þirket, Türk mallarýnýn çok daha ucuza gelmesine raðmen, Ýsrail’e düþman bir ülkenin mallarýný satmanýn ilkelerine aykýrý olduðunu iddia etti.

 

Ýsrailli tüketicinin birkaç agorot (Ýsrail küçük para birimi) daha fazla ödeyerek boykotu destekleyeceðini öne süren þirket, bu boykotu popülizm amaçlý yapmadýðýný savundu.

 

Rami Levy’nin hemen ardýndan, ülkenin ikinci büyük marketler zinciri Mega da, Türkiye’den un ve makarna ithalatýný durdurduðunu açýkladý. Mega, kendi markasýyla Türkiye’de un ve makarna ürettiriyordu.

 

Son olarak Ýsrail’in en büyük süpermarketler zinciri Supersol da, Rami Levy ve Mega’ya katýlmayý düþündüklerini bildirdi. Þirket elindeki stoklar biter bitmek Türk mallarýna karþý boykota baþlamayý planladýklarýný ve Türkiye’den gelen mallarýn yerine baþka bir ülkeden ithalat yapacaklarýný duyurdu.

 

TEL AVÝV - DHA (Doðan Haber Ajansý) 14.06.2010 09:57 [2102367]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...