Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bin ben vardýr, bin de benden içeri

Dücane Cündioðlu

dcundioglu@yenisafak.com.tr

22 Mayýs 2010 Cumartesi

 

Hiçbir þey göründüðü gibi deðildir. Ýnsan da öyle. Ýnsan da göründüðü gibi deðildir. Çünkü bir ben vardýr, bir de benden içeri.

 

Bir de ondan içeri. Bir de ondan da içeri.

 

Ondan da... Ondan da... Ondan da...

 

Sözün özü, ey talib, bin ben vardýr, bin de benden içeri.

 

* * *

 

Pereat mundus, fiat philosophia, fiat philosophus, fiam!..

 

Böyle diye diye çýldýrýr Nietzsche.

 

- "Býrakýn yok olsun tüm âlem, bir tek hikmet kalsýn, bir tek hakîm, bir tek ben!"

 

Evet, BEN!

 

Ama hangisi?

 

Söyle, hangisi kalsýn?

 

Hangi ben?

 

* * *

 

Ýnsanýn mânâsý kat kat.

 

Mânâlarý.

 

Nüsha-i kübrâ'nýn mânâlarý.

 

Okunmasý gereken büyükçe bir kitaptýr insan.

 

Her sayfasýnda, her satýrýnda, her kelimesinde, her harfinde bir deðil, binlerce mânâ taþýyan koca bir âlem. Okunmasý gereken, ama okunmasý güç satýrlardan oluþan sýký bir metin. Deðil beþerin, beþeriyetin dahî ilmeklerini bütünüyle çözemediði/çözemeyeceði bir sýrlar yumaðý sanki.

 

Ýlk bakýþta.

 

VE kimsenin kuþkusu olmasýn ki son bakýþta da.

 

Kur'an gibi.

 

Ýnsanýn kalbine üflenen son soluk gibi.

 

Dudaklarý deðdirmenin deðil, avuçlamanýn yasak olduðu pýnar.

 

O hâlde acele etme ey talib, insana sükûnetle yaklaþ! Tevazûyu elden býrakmadan, edeble...

 

Ýnsana...

 

Ýnsanýna...

 

* * *

 

Efendimize (s.a) nisbet edilen þöyle bir söz vardýr:

 

- "Kur'an'ýn bir zahiri vardýr; bir batýný, bir haddi, ve bir de matlâý." (Ýnne li'l-Qur'ani zahren ve batnen ve hadden ve matlaen.)

 

Hadi üþenmeyelim de bu terimlerin anlamlarýna kýsaca bir göz atalým:

[...]

 

Yasal Uyarý: Yayýnlanan köþe yazýsý/haberin tüm haklarý Diyalog Gazetecilik San. ve Tic. Ltd. Þti.'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi köþe yazýsý/haberin tamamý özel izin alýnmadan kullanýlamaz. Ancak alýntýlanan köþe yazýsý/haberin bir bölümü, alýntýlanan köþe yazýsý/habere aktif link verilerek kullanýlabilir.

:) dolayisiyla:

http://yenisafak.com.tr/yazarlar/?i=22418&y=DucaneCundioglu

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...