Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kilolarýnýz psikolojinizi bozmasýn

 

 

 

Beslenmedeki yanlýþ alýþkanlýklar, yaþanan iþ stresi ve benzer birçok problem ile kilo alýmý hýzlý olarak gerçekleþirken alýnan kilolar fiziki ve ruhsal birçok probleme yol açabiliyor. Nöroloji Uzmaný Dr. Mehmet Yavuz, kilolu olup da "ben kendimle barýþýðým" diyenlerin çoðunun gerçeði yansýtmadýðýný ifade ediyor ve ekliyor: "Kilo almak depresyona neden olabileceði gibi depresyonda olmak da kilo almayý beraberinde getirebililir. Kilo almaya baþlayan insan kendini sorgulamalý."

 

Dr. Yavuz, kiloya baðlý depresyonu önlemek þu tavsiyelerde bulunuyor.

 

•Sabah kahvaltýsý yapýn. Öðün sayýsýný azaltmadan 3 öðün yemek yiyin, hatta ara öðünlerle günlük öðün sayýnýzý arttýrýn.

 

•Sebze ve meyve tüketimini artýrýn.

 

•Çikolata, bisküvi gibi besin deðeri düþük ama kalorisi yüksek besinler yerine taze veya kurutulmuþ meyve yiyin.

 

•Yemeðinizi yavaþ yiyin. Hýzlý yemek yediðinizde, doyduðunuzu anladýðýnýz zaman zaten gerektiðinde fazla yemiþsinizdir.

 

•Hayvansal yaðlardan kaçýnýn. Tavuklarýn derilerini, etlerin yaðlý kýsýmlarýný ayýrýn.

 

•Katý yaðlar yerine, zeytinyaðý, ayçiçeði yaðý ve mýsýrözü yaðý gibi bitkisel yaðlar kullanýn.

 

•Mümkünse her gün ayný saatte kalkýn.

 

•Yemeklerden sonra diþlerinizi fýrçalayýn. Diþ fýrçaladýktan sonra muhtemelen canýnýz bir þey yemek istemeyecektir.

 

 

Moral Haber, 21.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Peygamberimizin sav bir deyimi varmis:

"Mezarinizi agzinizla kazimayin" manasinda. Bunu yemek aliskanliginada tasiyabiliriz.

Ne kadar perhiz yapiliyorsa yapilsin, bi kere bizim beyaz "türk" ekmegiyle, nerdeyse yagdan olusan yemek tarifleriyle ve haftanin 5, 7 gününde et yemek ile olmuyor bu isler. Hele hele gecenin gec saatinde yemek evelallah sifadir^^

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...