Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ergun Babahan'dan Ahmet Hakan’a

 

Senin kiþiliðini eski çevrenle konuþtukça daha iyi anlýyorum.

 

Ben 28 Þubat’ta yanlýþ yaptýðýmý, yanlýþ yerde durduðumu hiçbir zaman inkar etmedim.

 

O yüzden hangi adla olursa olsun yazdýklarýn beni acýtmaz.

 

Ama bir yanlýþýn var, ben senin gibi kiþilerin deðil, demokrasinin yanýndayým.

 

Erdoðan’ýn yandaþý olduðunu iddia ettiðin Sabah gazetesi yayýn yönetmenliðini onun için rahatça býrakabildim.

 

Ýþ korkum olsa, senin Kanal 7 günlerinde yaptýðýn gibi Belediye Baþkaný Erdoðan’ý telefonla aradýðýnda bile ayaða kalkýp önümü ilikler öyle konuþurdum.

 

Ya da senin Sabah’taki ilk günlerinde olduðu gibi içki içtiðimi gizlemek ihtiyacý duyardým.

 

Ya da yine senin gibi, Erdoðan’ý kýzdýran bir yazýnýn ardýndan Hüseyin Besli’yi araya sokar, Lütfü Kýrdar’da sabaha karþý 01.30’a kadar kapýda bekler, beni affetmesi için yalvarýr yakarýrdým.

 

Onun için kapa çeneni ve sus.

 

Ergun Babahan, Sabah, 02.03.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...