Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Frankfurter Rundschau (FR) gazetesinin haberi dikkatimi çekti.

 

Habere göre Almanya’daki Türk kýzlarý arasýndaki intihar oraný Alman akranlarýnýn iki katý imiþ.

 

Türk genç erkekleri arasýndaki intihar oraný ise Alman akranlarýna göre daha düþükmüþ.

 

Yüksek intihar oranýna sebep olarak ise babalarýn yasaklayýcý tavrý, zoraki evlilik, Almanya’ya alýþamayan veliler gösteriliyor.

 

Gazetenin haberinde rakam verilmiyor. Rakamlarýn kaynaðý da gösterilmiyor.

 

Þimdi ben bu rakamlara belli bir kuþku ile yaklaþýyorum.

 

Almanya’da bizimle ilgili konularda yazýlan çizilenlerin objektif olmadýðýný bizzat hayat bize öðretti.

 

Dolayýsý ile bu bilgilere karþý içimde bir þüphe var.

 

Rakamlarýn doðruluðunun test edilmesi gerekiyor.

 

Ancak þu da var ki, ailesinden kopan, gençlik dairesine sýðýnan genç kýzlara da tanýk oluyoruz.

 

Son dönemlerde evinden kaçan üç kýz vakasý gazetemize ulaþtý.

 

Bunlarýn hepsini haber yapmýyoruz.

 

Ýntihar oraný ile ilgili bilgiye dikkatle yaklaþýrken bu tür vakalarý da görmezlikten gelmemeliyiz.

 

Genç kýzlarýmýzý evinden kaçýran sebepler nelerdir?

 

Bir genç kýz anne babasýnýn evini, buradaki güvenli ortamý neden terk etmek ister?

 

Öyle sanýyorum ki, bazý konularda iðneyi kendimize batýrmamýz da lazým.

 

Mesela insanýmýz arasýnda þöyle bir kaný mevcut.

 

Kýz çocuklarýný eðitmek erkek çocuklarýna göre daha zor deniyor.

 

Neden?

 

Erkek çocuðunun yaptýðý yanlýþ affedilir oluyor da kýz çocuðunun ki olmuyor mu?

 

Bir toplumda kýz çocuklarý ayrý, erkek çocuklarý ayrý bir ahlaki hassasiyete sahip olabilir mi?

 

Bu tablo ile ilgili benim ilk tahminim þöyle:

 

Belli ahlaki hassasiyetlerin arkasýndaki temel inanç akýl, mantýk ve gönle anlatýlamýyor.

 

Bu durumda geriye sadece kuru kabuller kalýyor.

 

Buna dýþ dünyanýn yoðun anti propagandasýný da eklemek lazým.

 

Mesela bazý Ýslam karþýtlarýnýn genç Müslüman kýzlara yönelik evden kaçma kýlavuzu yayýnladýðýný gördük.

 

Bu þekilde iki taraf arasýnda kalan genç kýzlar bunalýma sürükleniyor olabilir.

 

Ancak bunlar konuyla ilgili ilk tahminler.

 

Konuyla ilgili temel görüþümüz þöyle:

 

Türk toplumu olarak bu meseleye eðilmek zorundayýz.

 

Bu tabloyu iyi tespit edip, gerekli tedbirler nelerse onlarý almak durumundayýz.

 

Eðer biz kendi problemlerimizi çözecek beceriyi geliþtiremezsek baþkasý bunu bizim yerimize yapmaya kalkýþabilir.

 

Hayýr, kalkýþabilir deðil, kalkýþýyor da zaten.

 

Ancak baþkasý bunu yapmaya kalkýþtýðýnda kurunun yanýnda yaþý da yakýyor.

 

Türklerin kültürünü kökten kriminalize etme, uyumsuz ilan etme yoluna gidiyor.

 

Bütün kötülüklerin anasý olarak kültürümüzü, dinimizi gösteriyor.

 

Eðer bu konuda görüþü olan varsa burada yer vermek isterim.

 

Sizce meselenin kapsamý, özü nedir?

 

Problem nereden kaynaklanmaktadýr?

 

Ne yapýlmalýdýr?

 

Bu benim deðil, hepimizin meselesi sonuçta..

 

Kýzlarýmýza, yarýnýn annelerine nasýl sahip çýkacaðýz? ikul@eurozaman.de

19 Þubat 2010, Cuma

ÝSMAÝL KUL

 

Link to comment
Share on other sites

yazar cok önemli bir konuyu kaleme almis. gercekten (kendi (bilimsel) tesbitlerime dayanark söylüyorum) türk kizlarimizin (ve kadinlarin) depresyon gecirmeleri, ruhi bunalima girmeleri ve böylece de ya bir "burn out" yasamalari ya da en doruk noktada da terk hatta intihara tesebbüs etmeleri bir gercek.

 

rakamlarin alman medyasinda (FR) öylece manset olarak atilmis olmasi da politika - baska bir niyet göremiyorum ardinda.

 

lakin mutlak olan sayilara baktigimizda (bu sadece cevremizi kapsayabilir), bu konuda ciddi hissedilir bir artis oldugunu fark ediyoruz - zamanimizda insanimizin, özellikle bayanlarin bu tarz psikolojik sIkIntilarla basbasa kaldiklari bir gercek - - - maalesef.

 

 

Erkek çocuðunun yaptýðý yanlýþ affedilir oluyor da kýz çocuðunun ki olmuyor mu?

 

Bir toplumda kýz çocuklarý ayrý, erkek çocuklarý ayrý bir ahlaki hassasiyete sahip olabilir mi?

 

19 Þubat 2010, Cuma

ÝSMAÝL KUL

erkek ve kiz cocuklarin egitimi söz konusu olunca Almanlarin hakkimizda "erkekler pasa gibi yetisiyor" demeleri belki bir ön yargiya dayaniyor - genellenecek bir durum degil - lakin su da bir hakikat ki, erkek ile kiz muamelati türk kültüründe - islami prensiplere aykiri olarak - (pek) adil olmuyor.

mezvu "hürriyetler" konusuna tekabul edecek, evet - erkek yapar eder, gezer, tozar vs vs. - kiz, kesinlikle.

"aman, kizim, akilli ol, baban duymasin! görenler olur sonra! el ne der sonra? otur oturdugun yerde. beyaz tülbente leke düstü mü, ne olur?" - hic birinize bu deyimler yabanci degil. inkar edemeyiz. ailemizde olmasa dahi, cevremizde, komuslarimizin hanesinde uygulanan bir "egitim anlayisi" bu - namus meselesi.

 

söyle de derler ya hani büyükler: "erkek tarhana gibidir, kiz ise sütlü corba gibi" ...! - güler misin, aglar misin?

 

***

aklima cem yilmazin "kadinlar mi yalan söyler erkekler mi?" show´u geldi - gercekten sakavari demis olduklarini ciddi bir mercek altinda analiz edersek, aslinda gercekleri dile getirdigi anlasiliyor...

 

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

gercekten önemli olan bir konuyu ele almis aynali kardesimiz.

 

Maalesef dinimizin kadinlara vermis oldugu degeri nedense gizlemek istercesine kizlarimiza ve kadinlarimiza bahseden cok az sayida insan var.

 

Bircok kizlarimiz ve kadinlarimiz dinimizin onlara vermis oldugu degerden bihaber olduklarina sahid olmusumdur.

 

Sürekli kizlarin veya kadinin yaptiklari günahmista karsi cinsin yaptiklari dogruymus gibi gösterilmekte, hatta erkege köle olmak kadin olmaya dahilmis gibi gösterilmekte.

 

Kizlarimizi biz bilincli olarak yetistiremezsek, onlara dinlerini en güzel sekilde anlatamazsak. Bir basörtüsünün degerini onlara anlatamazsak...

 

sürekli kendilerini eziliyormus gibi göreceklerdir ve kimsenin onlara deger vermedigini düsüneceklerdir.

 

Ama dinimizi yavrularimiza en güzel sekilde ögretebilirsek bu memleketin düzenlemis oldugu tuzaga düsmez ve onlara kolay yem olmaktan kurtulurlar insallah!

 

:vesselam:

Link to comment
Share on other sites

Ne yazik ki makalede yazildigi gibi hala kiz cocuklarini ve genc kizlari tahakkümle ve yersiz koruyuculukla "egiten" bircok aileler var, baba bu konuda daha belirgin konumda.

 

Yani akil var mantik var, nasil oluyorda erkek evladi bu kadar sorumsuz ve haram-helal meselelerinde bu kadar sinirsiz yetistiriliyor, aklim hafsalam almiyor gercekten- ve bu da bircok tanidigim dindar ailelerinde söz konusu olan durum.

 

Yani erkek evladi izin almadan gece birlerde eve gelebilir, zamaninda kiz arkadasi edinebilir- bu cogu zaman tabii ki baba tarafindan bilinmemektedir, e tabii sigara müptelasida olabilir, arkadas cevresi batik olabilir, anne birsey demez, aman aslan oglumun karizmasi cizilmesin...

Ve bu sözde dindar ailelerde normal bir hal olusturmaktadir.

Kiz evladi ise kalabildigi kadar saf, uysal ve toplum görmemis kalsin, aman ha muhafazakar olsun-

ama hangi hakli argümenlarla?

Yani anne- baba benim gözümde yetkinliklerini ve velilik itibarlarini kaybetmis oluyorlar eger böyle haksizliklara göz yumuyorlarsa ve evlatlarinin manevi gelecekleriyle oynuyorlarsa.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...