Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Türkiye'nin en ilginç marka baþvurularý

 

 

Markalarýný diðerlerinden daha ayýrt edici kýlmak isteyenler, akla gelmedik ifade ve isimlere baþvuruyor.

 

 

Obama, Roberto Carlos, “hain köfte”, “nasýl ettin hoca”, “kelle koltukta”, “Pilipis” gibi pek çok ilginç marka için Türkiye Patent Enstitüsü'ne (TPE) baþvuruda bulunuldu.

 

Türk Patent Enstitüsü'nün (TPE) yayýmladýðý yaklaþýk 400 bin marka baþvurusu arasýndan seçilen ilginç markalar, Grup Ofis Marka ve Patent tarafýndan, “Sýradýþý Markalar” adlý kitapta toplandý.

 

Bunlar arasýnda, cenaze hizmetleri için “eþim nerde”, týbbi amaçlý olmayan röntgen cihazlarý için “Cem Yýlmaz”, mühendislik hizmetleri için “kelle koltukta”, parasal ve sigorta hizmetleri için “ben keriz deðilim”, ilaçlar için “gaddar”, aydýnlatma cihazlarý için de “Pilipis” marka isimleri göze çarpýyor.

 

“BYE BYE BUSH”

 

Marka bulmanýn giderek zorlaþtýðý günümüzde ulusal ve uluslararasý siyasetin önde gelen isimleri ve hatta söylemlerinin de marka olarak tercih edildikleri görülüyor.

 

Bu tür marka baþvurularýnda aðýrlýk olarak ABD baþkanlarýnýn isimleri kullanýlsa da aralarýnda baþka siyasilerde bulunuyor. Alkollü içecek markasý olarak, “Black Bush”, ayakkabý, iç-dýþ giyim ve çorap markasý olarak “Bye Bye Bush”, etek, bluz ve süveter markasý olarak “Clinton”, mekanlar için koku giderici ve koku verici ile bira, maden ve kaynak suyu ile meþrubat ve soðutucu, dondurucu markasý olarak “Obama” kullanýlmak istenmesi dikkat çekiyor.

 

Markanýn tutunmasýnýn kolay olmasý için kamuoyunda tanýnan ünlü kiþiler de sloganlar, sayýlar, ticaret unvanlarý ve televizyon dizileri gibi marka olabiliyor.Baþvurularda, siyasetçi, aktör ve aktristler ile moda, podyum ve spor dünyasýndan birçok ünlünün isminin de marka olarak kullanýlmak istenmesi dikkati çekiyor. Özellikle futbolcular ile müzik ve sinema dünyasýnýn göz önündeki isimleri baþvurular arasýnda bulunuyor. Bunlar arasýnda da Ronaldo ve Maradona ile Madonna, Ricky Martin, Kimi Raikkonen, Paris Hilton, Heidi Klum en çok tercih edilenler olarak yer alýyor.

 

ÝLGÝNÇ MARKA BAÞVURULARINDAN ÖRNEKLER

 

Kitapta, TPE'ye baþvurularda marka olarak alýnmak istenen isim ile kullanýlacaðý mal ve hizmetlerden bazýlarý þöyle:

-“Tasmalý Konak-Köpek Eðitim Merkezi”: Türk hamam hizmetleri, güzellik salonu, masaj, kuaför, hemþirelik, veterinerlik hizmetleri.

-“Nasýlettin Hoca”: Kýrbaçlar, koþum takýmlarý, eyerleri, üzengi ve eyer kayýþlarý, bastonlar, iþ yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danýþmanlýk hizmetleri.

-“Nereme”: Kýna, oje, ruj, rimel, krem, saç boyasý, þampuan, far, allýk, pudra, tuvalet kaðýdý, kese kaðýdý, çizim aletleri.

-“Pantol 10”: Pantolon, þort, bermuda þort, pantolon askýsý.

-“Obama”: Soðutucu, dondurucu, mantý, eriþte, maya, baklava, iç-dýþ giyim.

-“Ricky Martin”: Baþörtüsü, kýrbaç, baston, jöle.

-“Heidi Klum”: Bilet otomatý, ölçme aleti, nakit para çekme makinesi, heykel, biblo, kol düðmesi, kravat iðnesi, saat ve zaman ölçme cihazý.

-“Paris Hilton Residence”: Ýnþaat hizmetleri, inþaat araç gereçlerinin ve iþ makinelerinin kiralanmasý hizmetleri.

-“Madonna Spor Giyim”: Kot pantolon, kot etek, þapka, iç çamaþýrý.

-“Ronaldino”: Ýç ve dýþ giysiler.

 

 

Hürriyet, 3 Þubat 2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...