Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Anayasal özgürlük ve din hürriyeti kapsamýnda minareden ezan okunmasý yönünde karar alýndýðý bildirildi

 

Kuzey Almanya Ýslam Toplumu'na (BÝG) baðlý olarak Almanya'nýn Schleswig-Holstein eyaletinde faaliyet gösteren Rendsburg Merkez Cami'nin minaresinden sela ile birlikte 5 vakit ezan okunmasýna izin verildi.

 

Rendsburg Belediye Baþkaný Andreas Breitner tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, anayasal özgürlük ve din hürriyeti kapsamýnda minareden ezan okunmasý yönünde karar alýndýðý bildirildi.

 

Açýklamada ayrýca, Rendsburg Merkez Cami'de, ezanýn haftada 7 gün 5 vakit okunacaðý, sela okunmasýna da izin verildiði kaydedildi.

 

BÝG Baþkaný Ramazan Uçar da, "Belediyenin ezan okunmasý yönünde karar vermesi sevindirici. Bu, Müslümanlarýn tanýndýðýnýn bir göstergesi. Belediye önünde bu durumu protesto eden bir grup var. Ancak bu küçük bir azýnlýk. Olumlu karar, uyuma katký saylayacak önemli adýmlardan biri olacaktýr. Almanya'da uyum politikasý tekrar sorgulanmalý ve gözden geçirilmelidir. Bugünkü karar önemli bir adýmdýr" dedi.

 

Ýlk etapta toplumu alýþtýrmak için sadece cuma günleri öðle namazý, 1 yýl sonra da sabah 06.00 ile akþam 22.00 arasýna denk gelen namazlar için ezan okunacaðýný belirten Uçar, "Her ne kadar haftada 7 gün ezan okunmasý yönünde belediyeden izin çýkmýþsa da, biz toplumu ezana yavaþ yavaþ alýþtýrmak istiyoruz. Bu nedenle ilk olarak cuma günü öðle ezaný okuyacaðýz. Bir yýl sonra da haftada 7 gün ve 5 vakit, sabah 06.00 ile 22.00 arasýna denk gelen saatlerde ezan okuyacaðýz" diye konuþtu

 

Uçar, 1,5 milyon avroya mal olan caminin hayýrsever Müslümanlarýn baðýþlarýyla inþa edildiðini, banka kredisi kullanýlmadýðýný sözlerine ekledi.

 

Rendsburg Merkez Cami birkaç ay önce Schleswig-Holsetin Eyaleti Baþbakaný Peter Harry Carstensen'in de katýlýmýyla görkemli bir törenle açýlmýþtý.

 

Ýnþaatý 10 yýl kadar süren caminin Osmanlý ve Selçuklu mozaiði ile donatýlmýþ 26 metre yüksekliðinde 2 minaresi bulunuyor. Caminin kubbesinin yüksekliði 6, geniþliði ise 8 metre. Toplam 360 metre karelik bir alanda kurulu bulunan Merkez Cami inþa halindeyken belediye tarafýndan mimari deðere sahip korunmasý gereken yapýlar listesine alýnmýþtý.

 

www.haber7.com

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...