Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ingiltere'den müslümanlara büyük ayip

Ingiltere'nin baskenti Londra'da, tamamlandiginda Avrupa'nin en büyük camisi olacak 'Mescid Ilyas'in insaati hükümet tarafindan durduruldu. Karara gerekce olarak, camiyi insa ettiren Hindistan merkezli Tablighi (Teblig) cemaatinin 'asiri radikal gruplarla baglantisinin olmasi' gösterildi.

 

Londra'da 2012 Olimpiyat Oyunlarý'nýn yapýlacaðý bölgede yapýmý geçtiðimiz aylara kadar süren 12 bin kiþi kapasiteli caminin arazisi satýþa çýkarýldý. Ancak camiyi yapan Teblið cemaati, inþaatýn devamý için hükümete baský yapacaklarýný açýkladý. Ýngiltere'de faaliyet gösteren Tablighi cemaati, radikal görüþleri ve bazý terör odaklarýyla baðlantýlý olmakla suçlanýyordu. Grubun El-Kaide ile de baðlantýsý olduðu öne sürülmüþtü.

 

Ýnþaatýn durdurulmasý için baþlatýlan imza kampanyasýnda ise þu ana kadar 48 bin kiþini imzasý bulunuyor. Karardan duyduðu memnuniyeti belirten ýrkçý Hristiyan Halk Ýttifak Partisi (Christian People's Alliance), "Cami inþa edilseydi, bu kiþilere kendilerini toplu halde ifade etmede büyük bir fýrsat verilecekti." açýklamasýný yaptý.

 

Caminin kapasitesinin Ýngiltere'de en büyük Anglikan Klisesi'nin dört katý büyüklüðünde olmasý dikkat çekmiþti. Tamamlanmasý durumunda camide ayný anda 12 bin kiþi ibadet edebilecekti.

 

CÝHAN, 18.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...