Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Zaman doldu. Elçi Çelikkol geri çaðrýldý

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/72242.jpg

 

Ýsrail'in Türkiye Büyükelçisi'ne yapýlan hareketinden dolayý beklediði özürü akþam saatlerine kadar alamamýsý üzerine Büyükleçi Çelikkol'u Ankara'ya çaðýrdý. Çelikkol yarýn Ankara'ya geliyor.

 

Dýþiþleri kaynaklarýndan elde edilen bilgiye göre Ýsrail'den gelen bir özür metnin olmamasý, Türk tarafýna yapýlan bir açýklamanýn Ankara'yý tatmin etmemesi üzerine Dýþýþleri Bakanlýðý Ýsrail Büyükelçisi Oðuz Çelikkol'u ankara'ya çaðýrdý. Büyükelçi Çelikkol'un yarýn Ankara'ya döneceði belirtiliyor. Cumhurbaþkaný Gül, Ýsrail'e özür için akþam saatlerine kadar bir süre verildiðini belirtmiþti.

 

Dýþiþleri Bakanlýðý, Büyükelçi Çelikkol'un Ýsrail'e geri dönüþünün ise Ýsrail'den gelecek özüre baðlý olduðunu açýkladý.

 

Öte yandan Ýsrail radyosunun haberine göre, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün "Ýsrail'in özür dilememesi halinde büyükelçinin geri çekileceði" yönündeki açýklamasýndan sonra Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðýnýn üst düzey yetkilileri, Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Danny Ayalon'un dün gece yarýsý ve Dýþiþleri Bakaný Avigdor Lieberman'ýn bugün Lefkoþa'da yaptýklarý açýklamalarýn ardýndan yeni bir açýklama olmayacaðýný söylediler.

 

Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, "Buna raðmen Ankara büyükelçisini geri çekmeye karar verirse, bu kendi hakkýdýr" dediler.Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, Ýsrail'in Türkiye'den resmen özür dilemeyeceðini bildirdi.

 

 

Moral Haber, 13.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...