Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sizin hiç anneniz öldü mü?

 

Bir sabah çalan telefonla uyandýnýz mý? Telefondaki ses annenizin çok hasta olduðunu üç aylýk bir ömrü kaldýðýný söyledi mi?

 

Beyninizde þimþekler çakýp olmaz sen bana tatsýz bir þaka yapýyorsun hiç hoþ bir þaka dediniz mi?

 

Telefondaki ses “böyle þaka olur mu evet annemizin üç ay ömrü kalmýþ deyip aðlamaya baþladý mý? .

 

Birde anneniz uzaklardaysa onu aylarca görmemiþseniz siz olsanýz ne yapardýnýz?

 

Sahi sizin hiç anneniz öldü mü? Siz bu acýlarý yaþadýnýz mý?

 

Annenizle geçen günler gözlerinizin önünden bir film þeridi gibi geçti mi?

 

Kendinizi atý verdiðiniz koltuk da hýçkýrýklara boðuldunuz mu? Baþýnýzý kaldýrýp çerçevede duran ve size gülümseyen annenizin resmine bakýp “hayýr olamaz bu gülen kadýn annem ölemez ben onsuz bir hayat düþünemem annem ölemez dediniz mi?

 

Sahi sizin hiç anneniz öldü mü?

 

Ne zaman telefon açsanýz “caným “deyiþi kulaklarýnýzda çýnladý mý?

 

Avuçlarýnýzda sýçaklýðý ,sacýnýzda ellerinin dolaþtýðýný hissetini mi?

 

Nasihatlerini zaman zaman küsmelerini kaþ çatýþlarýný “aþk olsun” deyiþlerini özlediniz mi?

 

Sahi sizin hiç anneniz öldü mü?

 

Hastane odasýnda gün gün eriyen saat saat sizden ebediyen ayrýlmaya hazýrlanan dönüþü olmayan bir yolculuðuna çýkmaya hazýrlanan gözlerine geçmiþte yaþanan güzel günleri görmeye çalýþtýnýz mý?

 

Ellerini ellerinize alýp caným anne ben bunu sana hiç söyleyemedim oysa ben seni hayat da ki her þeyden çok sevdim dediðiniz oldu mu?

 

Sahi sizin hiç anneniz öldü mü?

 

Ah bir saðlýðýna kavuþsa bunlar bir rüya olsa diye çaresizce çýrpýndýðýnýz mý?

 

Anneniz sözleriyle olmasa da bakýþlarýyla “evet çocuklarým sizinle olan dünya hayatý buraya kadarmýþ” dediðini hissettiniz mi?

 

Bir çok güzellikleri paylaþtýðýnýz evinizi önüne gelen cenaze arabasýnýn arkasýndan uzun uzun bakýp yüreðinizin koptuðunu hissettiniz mi?

 

Burada kadarmýþ seninle olmamýz deyip Allahtan sabýr dilemek ecelin siteme ne faydasý var dediniz mi?

 

Sahi sizin hiç anneniz öldü mü?

 

Onu bir aðacýn altýna gömüp bu benim anemim kabri deyip hýçkýrýkla boðuldunuz mu?

 

Takvimleri her gün kopartýp bu gün annem öleli bir gün bir hafta bir ay bir yýl ve tam on yýl oldu dediniz mi?

 

Sonra onu ne kadar çok özlediðiniz düþünüp caným annem seni ne kadar çok özledim dediniz mi?

 

Sahi sizin hiç anneniz öldü mü?

 

Çocuklarýnýzýn mutluluðunu yaþadýðýnýzda ah annem de olsaydý þimdi ne kadar mutlu olurdu dediniz mi?

 

Ya çaresiz kaldýðýnýzda derdinizi anlatacaðýnýz bir dost ararken en yakýn dostum annem olsaydý dediniz mi?

 

Anneler günüde annenizin olmadýðýný düþünüp “ bu anneler gününde seni çok özledim sevgili annem dediniz mi?

 

Sahi sizin hiç anneniz öldü mü?

 

Rüyanýzda annenizi görüp sevinçle yataðýnýzdan fýrlayýp sonrada mahsun bir þekilde keþke bu rüya bitmeseydi dediðiniz oldu mu?

 

Evet bir ramazan günüydü annem öleli. 5 Ocak 1999 tam on yýl oldu altý tane evladýný býrakýp gideli. O da bizleri bu kadar erken býrakýp gitmezdi ama emir büyük yerden gelmiþti.

 

Her zaman þunu söylerdi “ben annesiz büyüdüm öksüzlüðü bilirim ben sizi öksüz býrakmam deyiþini

 

O arkasýnda hasreti acýyý özlemi býrakýp gitti ne geldi ne de bir haber yolladý anlaþýlan vuslat mahþere kalmýþtý.

 

Mahþerde buluþmak üzere seni çok özledik sevgili anneciðim.

 

“Þairin “Sanki bir gün çýkýp gelecek misin.

 

Gözümden akan yaþlarý silecek misin.

 

Boþ yere aðlamanýn ne faydasý var.

 

Sahi sizin hiç anneniz öldü mü?

 

Esra Nuray Sezer, Moral Haber, 05/01/2010

Link to comment
Share on other sites

rabbim hepimize amel-i salih ile gecen hayirli bir ömür nasip etsin.

öyle vakit gecirelim ki su dünyada iman-i halis ile güzel bir ölümle ahirete irtihal edelim insaAllah.

 

önemli olan sevdiklerimizle öbür dünyada ebedi bir neseli hayat gecirmemiz...

 

rabbim böyle imtihanlardan gecerken sabr-i cemil ihsan etsin ve kavusma özlemiyle ömrümüzün kalan günlerini iple ceken salih ve saliha kullardan eylesin insaAllah.

Link to comment
Share on other sites

:selam:

 

evet aynen öyle oldu! yaklasik 6 sene önce.

 

sanki olanlari aynen yazmis.

 

bir gün telefon geldi ve bagirsak kanseri oldugunu söyledi, hemen ameliyat olamasi gerekliymis... ameliyat sonrasi doktoru yaklasik 3 aylik ömrü kaldigini söylemis. kanser bütün organlari sarmis.

 

cok eziyet cekti, caresiz seyr ettik :(

 

Allah cc cümle ölmüslerimize gani gani rahmet etsin, kabirlerini fersah fersah genis etsin, nuruyla doldursun.

 

Inna lillah ve inna ileyhi raciun.

 

:vesselam:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...