Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sirri Süreyya Önder: "Okuma sürecimde Risale-i Nur külliyatý var"

 

http://www.risalehaber.com/images/news/65249.jpg

 

Yazar-yönetmen Sýrrý Süreyya Önder'i köþesine taþýyan Yeni aktüel Dergisi yazarý Alper Görmüþ, Önder'in Risale-i Nur ile olan ilgisini de aktardý.

 

Sýrrý Süreyya Önder'in "Bu coðrafyanýn yüreðinden konuþan adam" olduðunu ifade eden Görmüþ, Önder'in bununla ilgili "Ben yedi yaþýmdan itibaren okuma sürecimin içerisine bütün Risale-i Nur külliyatýný da dahil ettim. Çünkü babam böyle bir gelenekten geliyordu. Dayým da insan güzeli, bir Nur þakirdiydi. Ve çocuklarý çok ciddiye alýrlardý" dediðini söyledi.

 

Önder ile ilgili çeþitli bilgiler de veren Görmüþ, "Bence samimiyet, sahicilik ve iyilik elele verseler ve "ete kemiðe hüründük Sýrrý diye göründük" diye halay tutsalar yeridir yani. Ýhtiyacýmýz olan þey, Sýrrý Süreyya Önder'vari bir samimiyet ve sahicilik... Böyle olunca, sizi herkes dinler. Böyle olunca, düþünce ayrýlýklarý baki kalýr ama, bunlar göz oyma nedeni olmaz... Sýrrý Süreyya Önder'in insan olarak gücü samimiyetinden, sahiciliðinden ve her an gözlerine yansýyan "iyi insan"lýðýndan geliyor."

 

 

Risale Haber, 07.01.2010

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...