Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Önce Özkök gitti, þimdi de Aydýn Doðan...

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/71651.jpg

 

Ertuðrul Özkök'ün Hürriyet'in Genel Yayýn Yönetmenliði görevini býrakmasýndan sonra Doðan Holding'in patronu Aydýn Doðan'ýn da kendisini emekliye ayýrdýðý iddia ediliyor.

 

Doðan Medya Grubu'nda büyük deprem. Önce Ertuðrul Özkök, hemen sonrasýnda Aydýn Doðan ile ilgili yeni haber.

 

Hürriyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök'ün 20 yýldýr sürdürdüðü Genel Yayýn Yönetmenliði görevini býraktýðýný açýklamasýndan sonra bu kez Doðan Yayýn Holding'in de içinde bulunduðu Doðan Holdin'in patronu Aydýn Doðan, Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevinden istifa ettiði belirtiliyor.

 

Türkiye'nin en büyük medya grubunun patronu olan Aydýn Doðan, Ertuðrul Özkök'ün görevini býrakmasýyla birlikte kendisini emekliye ayýrdý. Aydýn Doðan'dan sonra grubu TÜSÝAD Baþkaný olan Aydýn Doðan'ýn kýzý Arzuhan Doðan Yalçýndað tarafýndan yürütüleceði belirtiliyor.

 

OLAYI MEDYA SÝTELERÝ BÖYLE DUYURDU

 

MEDYARADAR

 

Doðan Grubu'nda gündemi sallayan geliþmeler yaþanmaya devam ediyor. Hürriyet gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ertuðrul Özkök'ün Ýstifasýnýn ardýndan Doðan Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Aydýn Doðan'da görevinden istifa etti.

 

Bu istifayla medya dünyasýnda yeni bir çýðýr açýlýyor ve medya dünyasýnýn efsane ismi olan Aydýn Doðan görevinden istifa ederek medya dünyasý ve iþ dünyasýna veda ediyor. Yerine kýzý ayný zaman da Tüsiad Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýndað'a býraktý.

 

GAZETECÝLER

 

Aydýn Doðan emekli oldu!

Doðan Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Aydýn Doðan görevinden istifa etti. Türkiye'nin en büyük ve en etkili medya grubunun patronu daha önece aldýðý kararý yerine getirdi ve emekli oldu.

 

Ertuðrul Özkök'ün Hürriyet'in kaptan köþkünden çekildiði gün patronu Aydýn Doðan da medyaya veda etti. Grup, Doðan'ýn kýzý ayný zaman da Tüsiad Baþkaný Arzuhan Doðan Yalçýndað tarafýndan yönetilecek. Doðan emeklilik hayatýna ne kadar iþ karýþtýracaðý ise þimdilik merak konusu.

 

Haber7

 

 

 

Risale Haber, 30.12.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...